Bucolica

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Vergilius' första diktsamling, Bucolica eller Eklogerna, består av tio herdedikter, imitationer av Theokritos' Idyller. Den blev stilbildande för herdediktningen.

Vergilius dikter idealiserar lantlivet, men de hade en allvarlig bakgrund. Den första eklogen berättar om en herde vars gård konfiskerats av staten för att bli officersbostad. Vergilius hade själv med knapp nöd räddats från något liknade. Vergilius herdedikter vittnar tydligt om att de är ett slags kompensation, drömmar om en bättre och oskuldsfullare värld. Den mest berömda av dem talar om en framtida världsharmoni. Man kan fråga sig om Vergilius trodde på det fridens Arkadien han utmålar.

Om lantliv handlar också Georgica.