Budgetunderskott

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ett budgetunderskott uppstår när staten förbrukar mer pengar än den får in. Statsskulden är summan av budgetunderskotten från alla tidigare år.

Budgetunderskottet varierar med konjunkturen. Därför delas det ibland upp i ett strukturellt budgetunderskott, som inte beror av konjunktursvängningarna, och ett konjunkturellt budgetunderskott, som är stort vid lågkonjunktur och litet vid högkonjunktur. Anledningen till det konjunkturella budgetunderskottets variation är att skatteintäkterna är små när ekonomin är i lågkonjunktur, samt att transfereringarna, det vill säga bidragen, samtidigt är stora.

Sveriges statsskuld[redigera | redigera wikitext]

Se även: Statsskuld

Sverige har oftare underskott än överskott i budgeten. De senaste åren har dock statsskulden sjunkit kraftigt i förhållande till BNP och uppgick 2010 till 39,8%[1] av BNP enligt Eurostat och 34,9% enligt Riksgälden[2]. År 2011 räknar Riksgälden med att statsskulden sjunker till 30% och 2012 till endast 27 % av BNP[3].

Staten lånar också själv ut pengar. Skillnaden, den så kallade nettoskulden var år 2006 19 procent av BNP.[4] Kommunsektorn och socialförsäkringssystemen som här inte räknas in har betydligt större tillgångar än skulder. Skulle dessa räknas in skulle Sverige ha en nettotillgång.[5]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”General government debt” (på engelska). Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1. 
  2. ^ ”Statsskulden som andel av BNP” (xls). Riksgälden. https://www.riksgalden.se/Grafer/svenska/statsskuld_andel_BNP.xls. 
  3. ^ ”Stora överskott i statens finanser 2011 och 2012”. Riksgälden. 2011-05-18. https://www.riksgalden.se/upplaning/Pressmeddelande/2011/Stora-overskott-i-statens-finanser-2011-och-2012/. 
  4. ^ ”Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv” (pdf). Statistiska Centralbyrån (SCB). mars 2007. sid. 12. http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigsekonomikv406x.pdf200. ”Statens finansiella tillgångar uppgick i slutet av tredje kvartalet 2006. Statens nettoskuld uppgick alltså till 526 miljarder, motsvarande 19 procent av BNP.” 
  5. ^ ”Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv” (pdf). Statistiska Centralbyrån (SCB). mars 2007. sid. 11. http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigsekonomikv406x.pdf200. ”Det innebär att tillgångarna översteg de samlade skulderna med drygt 360 miljarder kronor, motsvarande 13 procent av BNP. Den offentliga sektorn i Sverige har alltså en betydande finansiell nettoförmögenhet, till skillnad från de flesta andra länder.” 

Externa Länkar[redigera | redigera wikitext]