Bundespolizei (Österrike)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Bundespolizei (Österrike)

Bundespolizei är den federala polisen i Österrike.

I Österrike gör man en tydlig förvaltningsrättslig boskillnad mellan polismyndigheter som juridiskt beslutande instanser - Sicherheitsbehörde - och poliskårer som operativa organisationer - Exekutivorgane.

Polismyndigheter[redigera | redigera wikitext]

Polismyndigheternas huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. De utövar också förvaltningspolisiära uppgifter som utlänningspolis, vapenlicenser, sprängmedelslicenser, demonstrationstillstånd med mera.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

 • Inrikesministeriet - Generaldirektionen för den offentliga säkerheten - är högsta polismyndighet.
 • Landspolisdirektionerna (en i varje delstat) är regionala polismyndigheter.
 • Landshövdingeämbetet (83 stycken) och poliskommissariaten (för de 15 självständiga städerna) är lokala polismyndigheter.

Personal[redigera | redigera wikitext]

Polismyndigheternas personal består av polisförvaltningstjänstemän och poliser tillhöriga förbundspolisen (se nedan). Polisförvaltningstjänstemännen utgörs av polisjurister, polisläkare, kvalificerade handläggare, förvaltningspersonal och teknisk-administrativ personal.

Kvalificerade handläggare

Kvalificerade handläggare eller polisförvaltningstjänstemän i högre tjänst ("Verwendungsgruppe A2") rekryteras bland civila som avlagt studentexamen och bland polisförvaltningstjänstemän som genomgått en befordringskurs. De genomgår en en central grundutbildning vid polishögskolan (Sicherheitsakademie des Bundesministeriums für Inneres).

 • Revident (byråsekreterare)
 • Oberrevident (förste byråsekreterare)
 • Amtssekretär (byrådirektör)
 • Amtsrat (avdelningsdirektör)
 • Amtsdirektor (byråchef)

Förvaltningspersonal

Förvaltningspersonalen utgörs av polisförvaltningstjänstemän i facktjänst (administratörer och biträdande handläggare) samt polisförvaltningstjänstemän på kvalificerad mellannivå ("Verwendungsgruppe A3 och A4"). Polisförvaltningstjänstemän i facktjänst rekryteras från kvalificerade mellantjänstemän med minst fyra års tjänst, som genomgått grundutbildning i facktjänst.

Polisförvaltningstjänstemän i facktjänst

 • Fachinspektor (byråinspektör)
 • Fachoberinspektor (förste byråinspektör)

Polisförvaltningstjänstemän i kvalificerad mellantjänst

 • Kontrollor (byråassistent)
 • Oberkontrollor (förste byråassistent)

Teknisk-administrativ personal

Den teknisk-administrativa personalen utgörs av polisförvaltningstjänstemän på mellannivå, på kvalificerad biträdesnivå och på biträdesnivå ("Verwendungsgruppe A5, A6 och A7").

Polisförvaltningstjänstemän på mellannivå

 • Amtsassistent (kansliassistent)
 • Oberamtsassistent (förste kansliassistent)

Polisförvaltningstjänstemän på kvalificerad biträdesnivå och på biträdesnivå

 • Amtswart (expeditionsbiträde)
 • Oberamtswart (förste expeditionsbiträde)

Hit hör vaktmästare och lokalvårdare.

(Inom parentes visas ungefärlig motsvarighet i den svenska statsförvaltningen.) [Inom klammer visar en översättning till tjänstetitlar som saknar motsvarighet i svensk statsförvaltning.]

Poliskårer[redigera | redigera wikitext]

Manlig och kvinnlig polis.
Österrikiska poliser

Poliskårer är den federala polisen - Bundespolizei - de kommunala poliskårerna i de 20 städer som har en egen stadspolis samt polisjuristerna (se ovan). Poliskårerna är inga egna myndigheter utan är underställda polismyndigheterna (se ovan).

Tidigare fanns det tre federala poliskårer, Bundesgendarmerie (gendarmeriet), Bundessicherheitswachekorps (civila polisen) und Kriminalbeamtenkorps (kriminalpolisen), men de bildar sedan 2005 en gemensam kår. Sammanslagningen skall vara genomförd till 2008. Då skall gendarmeriets grå och polisens gröna uniformer ersättas av en gemensam blå polisuniform. I förbundspolisen ingår också personal som tillhört tullverkets sedan 2004 nedlagda gränsbevakning - Zollwache.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Bundespolizei

 • Landespolizeidirektionen, ett för vart och ett av nio förbundsländer.
  • Stadtpolizeikommando, ett för varje av de 15 poliskommissariaten samt 14 i Wien.
  • Bezirkspolizeikommando, 83 polisområden, ett för varje landshövdingeämbete.
   • Polizeiinspektionen, mer än 1000 närpolisområden.

Personal[redigera | redigera wikitext]

Bundespolizei har 20 000 poliser anställda. De tillhör tre olika befordringsgångar: polisassistenter, polisinspektörer och kommissarier samt polischefer. Till skillnad från i Sverige, så måste alla tre kategorier börja som polisaspiranter och genomgå grundutbildning till polisassistenter.

Eingeteilte Beamte - polisassistenter[redigera | redigera wikitext]

Den blivande polisassistenten rekryteras från det civila livet och genomgår en 24 månader lång praktisk och teoretisk grundutbildning.

Dienstführende Beamte - polisinspektörer och kommissarier[redigera | redigera wikitext]

Den blivande polisinspektören rekryteras från polisassistenterna och genomgår en 7 månader lång teoretisk grundutbildning.

Leitende Beamte - polischefer[redigera | redigera wikitext]

Den blivande polischefen rekryteras från polisassistenter med studentexamen och minst ett års anställning efter grundutbildningen eller från polisinspektörer utan studentexamen och minst tre års anställning efter grundutbildningen.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia