Burka

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För sport- och seglingsbegreppet, se burkning.
Kvinna i Afghanistan i burka.
Närbild av burka i siden.
Burkashop i Kabul.
Person iförd ett burkaliknande plagg på en brittisk litografi med en scen från Kabul från omkring 1840. Plaggets överdel med gallerverket påminner om dagens burkor medan utformningen över bröstkorgen har fler likheter med dagens niqab. Plagget är också kortare än en nutida burka.

Burka (arabiska برقع, burqu; dari i Afghanistan چادر, chadari) är ett ytterplagg som täcker hela kroppen och ansiktet inklusive ögonen (jfr. niqab). Den är vanligen sydd i ett lätt material och bärs utomhus över vanliga kläder av vissa muslimska kvinnor, främst i Afghanistan, i delar av Pakistan och i norra Indien. Burka är det mest heltäckande plagget som används med hänvisning till awrah, reglerna för återhållsam klädsel inom islam. Andra plagg är jilbab och abaya. Männens motsvarande plagg kallas thawb.

Utformning[redigera | redigera wikitext]

Burkan sitter relativt tätt omkring övre delen av huvudet och liknar en mössa (kufi) med en formsydd kulle. Från kullen går långa, vida tygvåder hela vägen ned mot marken. För att bäraren ska kunna se sin omgivning sitter ett tätt textilt gallerverk över ögonen. Burkan har inga ärmar eller öppningar för händerna. Burkans överdel är ofta dekorerad med täta broderier. Nedanför gallret finns ofta glesare broderier. Även burkans nederkant kan vara dekorerad med broderier.

Burkan är helfärgad och omönstrad. Den vanligaste färgen är ljusblå, men även vita burkor förekommer. Materialet är lätt, exempelvis siden eller viskos. De långa tygvåderna kan ibland vara kräppade.

Burka i Asien[redigera | redigera wikitext]

Burka i Afghanistan[redigera | redigera wikitext]

I Afghanistan användes burka tidigare främst på landsbygden. Efter att talibanerna kommit till makten stiftades en lag som gjorde bärandet av burka obligatoriskt för alla kvinnor som vistades utomhus. Lagen avskaffades efter talibanregimens fall, men burkan används fortfarande i stor omfattning, även i städerna.

Burka i Syrien[redigera | redigera wikitext]

I juli 2010 utfärdade Syriens utbildningsminister Ghiath Barakat ett dekret som förbjuder kvinnor med täckt ansikte att vistas på universitetens områden. Det innebär i praktiken att personal och studenter inte längre kan bära burka eller niqab. I juni samma år avskedades eller förflyttades 1200 kvinnliga syriska lärare på grund av att de bar niqab.[1]

Burka i Europa[redigera | redigera wikitext]

I Europa är användningen av burka mycket begränsad. Trots det har användande av burka, niqab och hijab varit föremål för en omfattande debatt och vissa fall reglerats i lag. I ett antal länder finns eller planeras lagförslag som förbjuder användande av burka på allmän plats. I ett land som Frankrike med flera miljoner muslimer uppskattas antalet bärare av burka till cirka 1900 personer. I länder som Belgien och Danmark finns endast några enstaka burkabärare.

Ett argument som framförts mot främst burka och niqab är säkerhets- och rättssäkerhetsskäl. Kritiker menar att det kan vara svårt att identifiera en person som bär den typen av heltäckande plagg. Ett annat ofta framfört argument är att klädesplaggen ska betraktas som ett uttryck för kvinnoförtryck. Vissa menar att användandet är ett uttryck för kvinnoförtryck även när kvinnor bär plaggen frivilligt eftersom det kan finnas ett stort socialt tryck från kvinnans familj. Ett tredje argument är att religiösa kläddräkter generellt bör undvikas i ett sekulärt samhälle. Ett fjärde argument är att multikulturella uttryck i samhället generellt inte är önskvärt då det skulle riskera att skapa distans mellan medborgarna vilket kan leda till ömsesidiga missförstånd, rädsla för andra och ömsesidiga spänningar mellan olika grupperingar. Vidare har det i främst Belgien och Frankrike framförts att användandet av burka är i konflikt med mottot från franska revolutionen om fraternité, det vill säga broderskap eller systerskap. I och med att burkaanvändaren kan se men inte bli sedd skulle det då uppfattas som oartigt i Frankrike och ett avsteg från broderskapsidealet.

Argumenten för att inte förbjuda burka varierar också. Ett förbud har angripits med argumentet att det står i konflikt med Europakonventionen om mänskliga rättigheter som fastslår allas ”rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. Den får enbart inskränkas om det behövs för skydd av ”allmän ordning, hälsa eller moral”. Ett burkaförbud strider mot religionsfriheten och därmed mot de mänskliga rättigheterna. Ett annat argument är att det tvärtom är ett uttryck för kvinnoförtryck att frånta kvinnor som frivilligt bär någon typ av klädsel att själva besluta i frågan. Ett tredje argument är att motstånd mot muslimska klädedräkter kan ha sin grund i islamofobi.

Burka i Belgien[redigera | redigera wikitext]

I Belgien lagstiftade parlamentet i april 2010 mot användande av plagg som förhindrade identifikation av en person på allmän plats. Lagen har ännu inte gått igenom i överhuset.[2]

Burka i Danmark[redigera | redigera wikitext]

I Århus i Danmark drog socialtjänsten 2007 in socialbidragen för kvinnor som bär burka med motiveringen att de på grund av sin klädsel inte står till arbetsmarknadens förfogande.[3]

Den kända danska statyn Den lille havfrue har vid ett par tillfällen iklätts burka, bland annat som ett led i protesterna mot ett eventuellt turkiskt EU-medlemskap.[3]

Burka i Frankrike[redigera | redigera wikitext]

I Frankrike har burka varit förbjudet i kommunala skolor sedan 2004 som en följd av en lag som förbjuder studenter att bära synliga religiösa symboler. 2009 sade Frankrikes president Nicolas Sarkozy att burka inte var ett välkommet inslag i Frankrike, då det var oacceptabelt att kvinnor "hålls fångna bakom en burka och förhindras att ha ett socialt liv och en egen identitet".[4] Frankrikes nationalförsamling tillsatte en partiöverskridande kommission som utredde användningen.[5] och rapporterade i januari 2010 att användningen borde förbjudas på allmän plats och i kollektivtrafiken. Den 13 juli 2010 antogs förslaget om burkaförbud på allmän plats av nationalförsamlingen. Förslaget måste emellertid granskas och godkännas av Frankrikes motsvarighet till lagrådet och av Frankrikes senat för att upphöjas till lag.[6] Amnesty har fördömt det franska lagförslaget att förbjuda burka; organisationen menar att lagförslaget kränker de mänskliga rättigheterna.[7]

I det franska parlamentets utredning om burkaanvändning intervjuades ett antal burkabärare om sina skäl för att bära plaggen. Ett av huvudmotiven till att använda burka är detsamma som kristna nunnors avsikt med särkar och huvudduk, att genom sitt klädval söka en religiös renhet och samtidigt ta avstånd från konsumtion. Ett annat motiv är att vilja anpassa sig till en viss grupp, som salafismen. Ett tredje argument är att burkan inger respekt och skänker heder åt användarna. En minoritet bland användarna är också direkt tvingade till att använda burka.[8]

Burka i Spanien[redigera | redigera wikitext]

I Spanien är förbud mot burka på allmän plats en del av ett lagförslag från den spanska regeringen som ska behandlas av det spanska parlamentet.[9]

Burka i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Vid en uppmärksammad händelse i oktober 2003 kom två elever i Göteborg till sin skola iklädda niqab.[10] I debatten sades dock ofta att flickorna bar burka. Skolverkets jurister såg över frågan och kom fram till att enskilda skolor har rätt att förbjuda sina elever att bära burka eller niqab i skolan med hänvisning till pedagogiska eller ordningsmässiga skäl.[11]

År 2006 infördes dock nya bestämmelser och Skolverket konstaterar idag att "det inte är möjligt för skolan att ha generella förbud mot heltäckande slöja."[12] Om vissa situationer föreligger finns det dock möjlighet att göra undantag från huvudregeln, att det är eleven själv som väljer klädsel. Om klädseln skulle väsentligt försvåra kontakten mellan lärare och elever, medföra särskilda risker vid laborationer eller strida mot vissa hygienregler är det enligt Skolverket möjligt att förbjuda en viss typ av klädsel, däribland heltäckande slöja.[12]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [1] DR: Syrien indfører burka-forbud på universiteter (danska), publ 2010-07-19, läst 2010-07-20
 2. ^ BBC:Belgian lawmakers pass burka ban
 3. ^ [a b] Kvällsposten - "Den lilla sjöjungfrun" kläddes i burka publ 2007-05-20, läst 2010-07-16
 4. ^ "Sarkozy says burqas are 'not welcome' in France", Breitbart, 22 June 2008
 5. ^ BBC News "France sets up burka commission"
 6. ^ Nyheter ”Frankrike förbjuder burka”. 13 juli 2010. http://www.dn.se/nyheter/varlden/frankrike-forbjuder-burka-1.1137164=Dagens Nyheter. Läst 13 juli 2010. 
 7. ^ Amnesty Slöjförbudet kränker mänskliga rättigheter
 8. ^ ”Belgiskt beslut öppnar för burkaförbud i fler länder”. 19 maj 2010. http://www.dn.se/nyheter/sverige/belgien-oppnar-for-burkaforbud-i-fler-lander-1.1086182. Läst 16 juli 2010. 
 9. ^ ”Spanien planerar burkaförbud”. 15 juni 2010. http://www.dn.se/nyheter/varlden/spanien-planerar-burkaforbud-1.1122711. 
 10. ^ http://www.dn.se/nyheter/sverige/skola-tvingade-elever-ta-av-burka/
 11. ^ Gadban, Hanna (4 januari 2016). ”Är niqab i skolan förenlig med skollagen?”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/ar-niqab-i-skolan-forenlig-med-skollagen/om/ledare. Läst 4 januari 2016. 
 12. ^ [a b] http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/elever-med-heltackande-sloja-i-skolan-1.165928