Hoppa till innehållet

Luleå tekniska universitets byggnader på Porsön

Från Wikipedia
Regnbågsallén österut mellan D- och A-husen vintern 2006.
Regnbågsallén österut mellan D- och A-husen vintern 2006.
Regnbågsallén österut mellan D- och A-husen sommaren 2009.
Regnbågsallén österut mellan D- och A-husen sommaren 2009.

Luleå tekniska universitet är beläget på Porsön i norra utkanten av Luleå. De sex huvudbyggnaderna ligger i en rätvinklig kvartersstruktur runt den centrala gågatan Regnbågsallén som leder mellan Porsö centrum i öster och Haparandavägen, en av Luleås norra utfarter, i väster. På andra sidan Haparandavägen ligger företagsbyn Aurorum Science Park. På södra sidan ligger parkområdet Porsöheden; ett rekreationsområde med discgolfbana och fågeldammen Pussen. Runt universitetet finns de flesta studentbostäderna, i huvudsak vid Porsö Centrum och längs Vänortsvägen invid Aurorum.

Placering och grundläggande principer[redigera | redigera wikitext]

När dåvarande Högskoleenheten i Luleå inrättades den 1 juli 1971 hade beslutet föregåtts av en livlig debatt om var i Luleå dess huvudbyggnader skulle uppföras. Det fanns redan en lärarhögskola i stadsdelen Östermalm där staten kunde tänka sig att expropriera mark. Eftersom man inte visste hur stor högskolan skulle bli, valde man att förlägga den på Porsön i norra utkanten av staden, ett område som då bara bestod av skog och jordbruksmark.

Efter dansk förebild skulle områdets byggnader uppföras i kvarter längs en central huvudaxel, liksom den nyligen uppförda Linköpings tekniska högskola, och inte runt ett centralt parkområde såsom Umeå universitet. Rutnätsstadens kvartersstruktur ansågs vara flexibel och medge att byggnadernas användning skulle kunna ändras och att området skulle se färdigt ut även under uppbyggnadstiden.

Området delades in i tio kvarter av vilka endast sex har kommit att utnyttjas för universitetet: ett har bebyggts med bostäder, ett med kontor och ett med ett fängelse. I gengäld har några byggnader uppförts utanför de ursprungliga kvarteren. Byggnaderna skulle ha kontor och undervisningslokaler närmast huvudgatan, större laboratorier i mitten och tunga laboratorier längst bak och byggnadernas bärande konstruktion skulle medge att våningsplan och väggar enkelt skulle kunna läggas till och tas bort allt eftersom behoven ändrades. Principen om att ha laboratorierna längst bak har sedermera frångåtts i och med de ombyggnader som C- och F-husen genomgick 2005–2006.

Flygfoto över campusområdet på Porsön i Luleå.

Färg, form och trädgårdskonst[redigera | redigera wikitext]

Fasaderna är till stor del utförda i färgad plåt från Plannja AB. Genom starka färger – rött, svart, orangegult och skärt – kombinerat med detaljer i blått, rött, gult och grönt, glittrande gatubelysning och rött marktegel skulle det ensliga läget och vintermörkret bekämpas.

Landskapsarkitekt LAR Sture Koinberg utformade en ambitiös plan för den yttre miljön. Planteringar med en mångfald av lokala växter och växter utifrån skulle försköna omgivningarna och innergårdarnas utformning skulle knyta an till byggnadernas verksamheter. Det nordliga läget till trots saknades dock, med några få undantag, vintergröna växter.

Byggnaderna på universitetet benämndes ursprungligen efter sin färg eller funktion: SGU-huset, Centrumhuset, Skära huset, Röda huset, Svarta huset och Gula huset. Först i slutet av 1990-talet började man kalla byggnaderna för A-huset, B-huset, C-huset, D-huset, E-huset respektive F-huset.

Campus Luleå
Karta: Map
Karttext: Karta över campus Luleå. Övre raden: (fr.v.t.h.) D-, E- och F-huset, nedre: A-, B- och C-huset.

Regnbågsallén[redigera | redigera wikitext]

Regnbågsallén är gågatan som kopplar ihop hela campusområdet. Under hösten 2018 bestämde sig fastighetsskötaren Akademiska Hus för att investera 50 miljoner kronor till att förbättra utomhusmiljöerna på campus.[1] Den 21 oktober 2019 publicerade universitetet inspirationsbilder på planen för den nya Regnbågsallén.[2] Arbetet påbörjades vintern 2021 och renovationen stod klar hösten samma år.[3] Under sommaren och hösten 2022 gjordes justeringar på fundamentet till bron som går över Porsövägen. I samband med denna justering byttes även den gamla plattläggningen i det intilliggande Porsö centrum, till att ha samma stil som den på Regnbågsallén.

A-huset[redigera | redigera wikitext]

1977 stod A-huset färdigt[4] och 1992 invigdes Alfahuset som kopplades ihop med A-huset via inglasade kulvertar.[5]

A-huset innan ombyggnationen sommaren 2015.
A-huset innan ombyggnationen sommaren 2015.

B-huset[redigera | redigera wikitext]

1978 invigdes B-huset som då kallades för Centrumhuset.[6] 1984 fick B-huset en ny flygel.[7] 1994 invigs biblioteket i B-huset.[8]

Biblioteket[redigera | redigera wikitext]

I B-huset ligger universitetets bibliotek. I biblioteket finns flera studieplatser. En renovering inleddes efter att taket gett vika under den mycket snörika vintern 2018. Universitetet införde en temporär lösning på problemet genom att etablera studieplatser på andra ställen inom campus.[9] Planen var att den vanliga verksamheten skulle kunna återgå 2019, men det dröjde till våren 2020 innan de renoverade lokalerna kunde invigas.[10]

B-fiket[redigera | redigera wikitext]

I B-huset ligger ett Fik.

Servicepoint[redigera | redigera wikitext]

I B-huset ligger servicepoint, dit studenter kan gå för hjälp med administrativa problem.

B-huset med Centrumrestaurangen till höger

C-huset[redigera | redigera wikitext]

1975 stod C-huset färdigt.[11]

STUK[redigera | redigera wikitext]

I C-huset ligger nattklubben och restaurangen STUK.

STiL[redigera | redigera wikitext]

I C-huset har STiL sina lokaler med tillhörande gym.

D-huset (Röda huset)[redigera | redigera wikitext]

D-huset är den äldsta byggnaden på universitetet. När de första 50 studenterna på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik anlände i september 1971 var det till D-huset, som då bestod av de tre tvärkorridorerna som i dag ligger mellan ingångarna D1 och D3.

Byggnadens äldre delar är uppförda i ett plan med källare och inrymde undervisningslokaler och kontor för lärar- och sjuksköterskeutbildningarna. I källaren fanns förråd och några lokaler för studentföreningar, till exempel Lulespexet. Men efter att det uppdagats att D-huset hade hälsofarliga mögelproblem flyttades all aktivitet ut ur huset, men ett nytt D-hus planeras stå klart 2024.[12]

Rivning[redigera | redigera wikitext]

D-huset håller på att rivas sedan 2015. Mögel och asbest har saktat ned rivningsarbetet.

Aula Aurora[redigera | redigera wikitext]

Universitetets Aula – Aula Aurora.

Aula Aurora är en aula och konserthus. Salen rymmer mellan 360 och 500 åhörare[13] och är bland annat utrustad med en konsertflygel från Steinway & Sons.[13] I anslutning till aulan finns ett kafé (Aurorafiket) och flera salar för musik- och teaterrepetitioner.

Aula Aurora ingick i den stora utbyggnaden av D-huset med nya lokaler för lärarutbildningen och invigdes av dåvarande kulturministern Marita Ulvskog den 27 februari 1999.[14][15] Kostnaderna för att bygga aulan finansierades med anslag från Wallenbergstiftelserna. Aula Aurora är hemmascen för Lulespexet och var innan Kulturens hus inne i Luleå stod färdigt år 2007 hemmascen för Luleå orkesterförening.

E-huset[redigera | redigera wikitext]

1974 stod större delen av E-huset färdigbyggt.[16]

En av E-husets ingångar mot regnbågsallén vintern 2010.
En av E-husets ingångar mot regnbågsallén vintern 2010.

F-huset[redigera | redigera wikitext]

1973 påbörjades bygget[17] och 1975 stod F-huset färdigt.[11] 1984 tillkom en flygel för att husera utbildningar inom arbetsvetenskap, industriell ekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsvetenskap samt YTH.[7]

F-huset under om byggnationen av regnbågsallén sommaren 2021.
F-huset under om byggnationen av regnbågsallén sommaren 2021.

Studenternas hus[redigera | redigera wikitext]

Studenternas hus i februari 2022.
Studenternas hus i februari 2022. I förgrunden ses skulpturen mänsklig byggnad.

1987 invigdes Centekhuset[18] som 2019 kom att bli studenternas hus.[19] Sedan 2020 ligger sektionslokaler och kårkansliet i studenternas hus.[20]

Modifierad vägskylt utanför Kårhuset. Aula Aurora i bakgrunden.

Wibergsgården[redigera | redigera wikitext]

Wibergsgården som används till representation.

Wibergsgården skänktes till högskolan 1992 av Caesar Wiberg och används till representation. Den ligger norr om de större husen.[21]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Akademiska Hus satsar på bättre utemiljö på Campus Luleå #akademiskahus”. www.akademiskahus.se. https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2018/09/akademiska-hus-satsar-pa-battre-utemiljo-pa-campus-lulea/. Läst 14 september 2021. 
 2. ^ ”Inspirationsbilder för nya Regnbågsallén - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 21 oktober 2019. https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/Fastighet-och-sakerhet/Byggnader-och-miljo/Aktuella-projekt/Regnbagsallen/Inspirationsbilder-for-nya-Regnbagsallen-1.191902?l=sv. Läst 14 september 2021. [död länk]
 3. ^ ”Illustrationer Regnbågsallén - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 16 september 2020. https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/Fastighet-och-sakerhet/Byggnader-och-miljo/Aktuella-projekt/Regnbagsallen/Illustrationer-Regnbagsallen-1.201495?l=sv. Läst 14 september 2021. [död länk]
 4. ^ ”1977 - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 8 maj 2020. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/1970-talet/1977-1.198259. Läst 8 mars 2021. 
 5. ^ ”1992 - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 8 maj 2020. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/1990-talet/1992-1.198275. Läst 8 mars 2021. 
 6. ^ ”1978 - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 8 maj 2020. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/1970-talet/1978-1.198260. Läst 8 mars 2021. 
 7. ^ [a b] ”1984 - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 8 maj 2020. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/180-talet/1984-1.198266. Läst 8 mars 2021. 
 8. ^ ”1994 - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 8 maj 2020. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/1990-talet/1994-1.198277. Läst 8 mars 2021. 
 9. ^ ”Uppgraderat modernt universitetsbibliotek i Luleå #akademiskahus”. www.akademiskahus.se. https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2019/01/uppgraderat-modernt-universitetsbibliotek-i-lulea/. Läst 14 september 2021. 
 10. ^ ”Ett uppgraderat, levande, flexibelt universitetsbibliotek - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 24 januari 2019. https://www.ltu.se/student/Studentnyheter/Ett-uppgraderat-levande-flexibelt-universitetsbibliotek-1.184135. Läst 14 september 2021. 
 11. ^ [a b] ”1975 - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 8 maj 2020. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/1970-talet/1975-1.198251. Läst 8 mars 2021. 
 12. ^ Isaksson, Anna (18 september 2019). ”Fukt och mögel tvingar LTU att flytta ut – NSD”. nsd.se. Arkiverad från originalet den 18 september 2019. https://web.archive.org/web/20190918113022/https://www.nsd.se/nyheter/lulea/fukt-och-mogel-tvingar-ltu-att-flytta-ut-nm5208804.aspx. Läst 8 mars 2021. 
 13. ^ [a b] LTU: Aula Aurora, http://www.ltu.se/internt/d2463/d2506/d2626/1.6860 (sidan besökt 22 mars 2010)
 14. ^ ”1999 - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 8 maj 2020. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/1990-talet/1999-1.198282. Läst 8 mars 2021. 
 15. ^ LTU: Aula Aurora, http://www.ltu.se/admin/service/evenemang.html[död länk] (sidan besökt 5 oktober 2008)
 16. ^ ”1974 - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 8 maj 2020. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/1970-talet/1974-1.198250. Läst 8 mars 2021. 
 17. ^ ”1973 - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 8 maj 2020. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/1970-talet/1973-1.198248. Läst 8 mars 2021. 
 18. ^ ”1987 - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 8 maj 2020. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/180-talet/1987-1.198269. Läst 8 mars 2021. 
 19. ^ ”Studenternas hus - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass”. www.ltu.se. 18 januari 2019. https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/Fastighet-och-sakerhet/Byggnader-och-miljo/Aktuella-projekt/Studenternas-hus-1.183916?l=sv. Läst 8 mars 2021. [död länk]
 20. ^ ”Studenternas hus invigdes med festligheter - Luleå Tekniska Universitet”. 5 mars 2020. https://www.ltu.se/student/Studentnyheter/Studenternas-hus-invigdes-med-festligheter-1.196512. Läst 21 december 2021. 
 21. ^ ”1992”. Luleå tekniska universitet. https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Var-historia/1990-talet/1992-1.198275. Läst 20 november 2022. 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Gunnar Landberg, Krister Tham, Gunnar Berg, Mats Tormod (9/1981). ”Centrumhuset, Luleå Högskola”. Arkitektur: s. 24-27. 
 • Lis Hogdal (9/1978). ”70-talets vardagskyrka. S:t Tomas. Stadsdelskyrka på Porsön, Luleå”. Arkitektur: s. 25. 
 • Bertil Franklin (10/1975). ”Tekniska högskolan i Luleå”. Arkitektur: s. 16-21. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]