Byskeälven

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Byskeälven
Älv
Byskeälven rinner under E4 vid Byske.
Byskeälven rinner under E4 vid Byske.
Länder Sverige
Mynning Byske
Längd 215 km
Flodbäcken 3 662[1] km²
GeoNames 606348

Byskeälven, sam. Gyöhkahe, är en skogsälv som rinner upp i Arjeplogs kommun, norr om Storavan, och mynnar i Bottenviken vid Byske i Skellefteå kommun. Älven är cirka 215 km lång och därmed Norrlands näst längsta skogsälv, efter Gideälven. Avrinningsområdet är 3 662 km².

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Byskio betyder "den svällande" och syftar på de häftiga variationer i vattenföringen som uppkommer till följd av den ringa sjöprocenten nedom källsjöarna. Grannälven Åbyälven har liknande egenskaper och kallades även den tidigare (på 1300-talet) för Byskeälven, då med tillägget "Litsle" det vill säga "Lilla". Jfr det samiska namnet Gyöhkahe" (Byskeälven) resp. "Uhtsa [Lilla] Gyöhkahe" (Åbyälven).

Geografi[redigera | redigera wikitext]

Byskeälven rinner upp i Arvidsjaurs kommun, i det sjörika skogs- och myrlandet norr om Storavan och mynnar i Bottenviken vid Byske i Skellefteå kommun. Högsta kustlinjen passeras ungefär vid Nyfors, en mil nedströms Myrheden. Den nedersta delen, från Bjurselet till havet, faller ca 38 meter på 11 kilometer.[2] Av avrinningsområdets 3 662 km² ligger 2 792 km² (76 %) i Norrbottens län[3] och resten i Västerbottens län.[4]

Som källflöde räknas Järferälven där sjöarna Västra Järfojaur och Östra Järfojaur återfinns i den övre delen. Järferälven rinner genom Västra Kikkejaure och mynnar i Arvidsjaursjön. Där mynnar även Långträskälven (som ovanför Långträsket heter Allejaurälven) och Svärdälven. Nedströms Arvidsjaursjön är de viktigare biflödena räknat medströms är Kelisån (med de stora sjöarna Pjesker och Gråträsket), Bäverån, Ålsån och Tvärån.

Naturvärden[redigera | redigera wikitext]

Merparten av Byskeälven är av riksintresse för naturvården. Hela även med samtliga biflöden skyddas genom två Natura 2000-områden, ett inom Norrbottens län (SE0820432) och ett inom Västerbottens län (SE0810437).

Kulturvärden[redigera | redigera wikitext]

Byskeälven är av riksintresse för kulturmiljövården.

Friluftsliv[redigera | redigera wikitext]

Den del av Byskeälven som ligger inom Västerbottens län är av riksintresse för friluftslivet.

Fiske[redigera | redigera wikitext]

Byskeälven är en av få svenska skogsälvar som har opåverkade och naturliga bestånd av lax och öring. Ett mycket stort antal avsnitt av älven håller hög eller mycket hög klass för fritidsfiske.[2] I Fällfors samhälle har ett "laxcenter" à la Mörrum byggts nere vid Fällforsen och dess laxtrappa. Där kan man bl.a. titta in i älven från sidan genom en glasvägg. Byske Laxdal är numera ett begrepp, och man försöker flitigt locka fler fritidsfiskare till älvdalen.

Exploatering[redigera | redigera wikitext]

I Byskeälven bedrevs flottning fram till 1960-talet. Mindre kraftstationer har funnits vid Fällfors, Selet och Ytterstforsen, men de är numera utrivna.[2] Numera råder förbud mot vattenkraftsutbyggnad i Byskeälven enligt 4 kap. 6 § i Miljöbalken.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ SMHI, Huvudavrinningsområden
  2. ^ [a b c] Utredningen rörande vattenkraftutbyggnad i södra Norrland och norra Svealand (1976). Vattenkraft och miljö. 3, Betänkande. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1976:28. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl. Libris 116672. ISBN 91-38-02863-8 
  3. ^ SMHI, Norrbottens län
  4. ^ SMHI, Västerbottens län