Call Detail Record

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Call Detail Record (CDR) innehåller information om telefonsamtal, dvs vem som ringer vem och när. Detta benämns även som trafikdata som i sin tur innefattas av det mer omfattande begreppet metadata.

Denna information om telefonsamtal framställs i en datoriserad process hos telefonväxeln där samtalet passerar. CDR är den automatiserade motsvarigheten till de noteringar som en gång manuellt skrevs på papper och tidsbestämdes av växeltelefonister i samband med långväga samtal.

Innehåll[redigera | redigera wikitext]

Metadata för ett telefonsamtal innehåller åtminstone följande fält:

 • telefonnumret som anropar (A nummer)
 • telefonnumret som anropas (B nummer)
 • när samtalet påbörjades (datum och tid)
 • hur länge samtalet varade (varaktighet)

Övrig information som inte nödvändigtvis behövs vid fakturering kan inkludera följande:

 • identiteten av telefonväxeln som registrerat samtalet
 • ett ordningsnummer i registret
 • ytterligare uppgifter om B nummer som används för att styra eller avgiftsbelägga samtalet
 • samtalsresultat (huruvida det besvarades, var upptaget etc)
 • kabeln genom vilken samtalet anlände till telefonväxeln
 • kabeln genom vilken samtalet lämnade telefonväxeln
 • eventuella fel i förbindelsen
 • eventuella tjänster som använts i samband med samtalet, till exempel samtal väntar och vidarekoppling
 • kostnad för samtalet

Se även[redigera | redigera wikitext]