Capability Maturity Model

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Capability Maturity Model, CMM, är en modell för att utvärdera och certifiera kvaliteten på utvecklingsprocessen hos mjukvaruorganisationer.

CMM togs fram av Carnegie Mellon University i USA. Modellen förvaltades fram till den 31 december 2005 av Software Engineering Institute (SEI) vid universitetet, men är numera nerlagd. Sedan den 1 januari 2006 erbjuder och förvaltar SEI i stället CMMI, men CMMI är ingen ersättare till CMM, utan CMMI handlar mer om mjukvaruorganisationens mognadsgrad än om processens godhet.

CMM definierar fem mognadsnivåer som anger hur bra utvecklingsprocessen är:

  • Nivå 1 (Initial - ingen kunskap): Man har ingen utvecklingsprocess och ingen kvalitetskontroll. Man kan inte förutsäga utvecklingskostnad eller produktkvalitet, och man har inte någon kunskap om dem i efterhand.
  • Nivå 2 (Repeatable - viss kunskap): Man jobbar på liknande sätt varje gång, men utvecklingsprocessen är inte så bra att man med någon större säkerhet kan förutsäga utvecklingskostnad eller produktkvalitet. Däremot är de kända i efterhand.
  • Nivå 3 (Defined - full kunskap): Man har en utvecklingsprocess som man själv har bestämt hur den skall se ut. Man kan med hög noggrannhet förutsäga utvecklingskostnad och produktkvalitet.
  • Nivå 4 (Managed - viss valbarhet): Man kan mäta hur förändringar i utvecklingsprocessen påverkar utvecklingskostnad och produktkvalitet, och man kan förändra sin process så att den blir bättre.
  • Nivå 5 (Optimized - full valbarhet): Man kan, från fall till fall, välja den utvecklingskostnad och produktkvalitet som passar i det aktuella projektet.