Carl Gustav Fernlund

Från Wikipedia
Carl Gustav Fernlund
Född1950
Medborgare iSverige
Befattning
Domare vid Europeiska unionens domstol
Redigera Wikidata

Carl Gustav Fernlund, född 1950, är en svensk jurist som till stor del varit verksam inom det skatterättsliga området. Han var 2011–2019 svensk domare i Europeiska unionens domstol i Luxemburg.[1]. Numera är han bl.a. ordförande i Skatteverkets styrelse.[2]

Fernlund blev förordnad som kammarrättsassessor i Kammarrätten i Göteborg 1984, var föredragande i Konstitutionsutskottet 1983–1985 och därefter rättssakkunnig i Finansdepartementet till 1990. Han var departementsråd i Finansdepartementet och 1995–1996 ställföreträdande chef för Skatteavdelningen inom departementet. 1998–1999 var han ekonomiskt råd med placering i Bryssel, 2000–2005 finansråd och chef för Skatte- och tullavdelningen i Finansdepartementet. Därefter återgick han till domarbanan och var regeringsråd 2005–2009 och kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg 2009–2011.[3]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Företrädare:
Pernilla Lindh
Domare vid EU-domstolen från Sverige
2011–2019
Efterträdare:
Nils Wahl