Carl Gustav Gottfried Hilfeling

Från Wikipedia
Teckning av Hilfeling, från Glimmingehus

Carl Gustav Gottfried Hilfeling född 11 mars 1740 i Östergötland, okänt var, död 22 oktober 1823 i Skövde. Konstnär, kulturhistoriker, dansk kungl. antikvitetsritmästare.

Hilfeling var ursprungligen verksam inom guldsmedsyrket. Genom bekantskap med assessorn i Antikvitetskollegium Nils Reinhold Broocman kom han 1767 i förbindelse med den danske historikern Jacob Langebek, på vilkens uppdrag han tecknade av äldre kulturhistoriska föremål och miljöer. Han skickades bland annat på den danska regeringens bekostnad 1785 till Skåne för att teckna av föremål från den danska tiden, även efter Langebeks död 1775. Genom kontakt med rudbeckianen Pehr ThamDagsnäs, och på dennes bekostnad, gjorde han 1788–1801 motsvarande resor i Bohuslän, Västergötland, Småland, Öland och Gotland.

Teckningar från hans resor 1775, 1777, 1785 förvaras nu på Dronningens Håndbibliothek i København och i Kungl. Biblioteket i Stockholm.

I Thams bok Götiska monumenter (1794) och Nils Henrik Sjöborgs Samlingar för Nordens fornälskare (1822–30) återfinns Hilfelings teckningar i tryck. Torsten Gislestam utgav i två volymer 1994–95 materialet från hans Gotländska resa, innefattande även material från Öland. Det skånska materialet trycktes 1977.