Hoppa till innehållet

Cent (musik)

Från Wikipedia
Stämning i musik

Cent (latin centum, "ett hundra"), inom musikteorin ett intervallmått motsvarande en hundradel av en liksvävande halvton. En cent är därför en tolvhundradedel (1/1200) av en oktav, vilket motsvarar frekvensförhållandet

För att beräkna avståndet i cent mellan två toner och , givna i Hertz eller som frekvensförhållandet a/b, används formeln

Om man endast har en räknare med 10-logaritm kan man även tillämpa följande förenkling med hjälp av ett närmevärde:

eller med naturliga logaritmen

Exempel: En kvint, som har frekvensförhållandet 3/2 har ett centtal på

vilket också bekräftas av 2-logaritmen:

Cent är alltså en logaritmisk enhet. Genom att använda cent kan man addera och subtrahera olika intervall och kan på så sätt enkelt räkna på såväl stora som mycket små intervall.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

En ren kvart är (cirka) 498 cent. En ren kvint är (cirka) 702 cent. Genom att addera dessa fås en oktav:

498 cent + 702 cent = 1200 cent = 1 oktav.

Detta kan jämföras med en liksvävande kvart, som är 500 cent, och en liksvävande kvint, som är 700 cent.

500 cent + 700 cent = 1200 cent = 1 oktav.

Se även[redigera | redigera wikitext]