Centralkommissionen för konst

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Centralkommissionen för konst (finska: Taiteen keskustoimikunta) var ett finländskt statligt organ för kulturstöd.

Den finlandssvenska termen konst (finska: taide) inkluderar bland annat arkitektur, filmkonst, litteratur, scenkonst och tonkonst, och motsvarar det rikssvenska begreppet kultur. Centralkommissionen för konst har i Sverige sin närmaste motsvarighet i Statens kulturråd.

Från 1947 och nära två decennier framåt hanterades stödet för såväl kultur som vetenskap av den dåvarande Finlands Akademi, men efter nybildningen 1970 hanterar Finlands Akademi enbart vetenskaplig forskning. Centralkommissionen för konst, som tillkom genom 1968 års lag om organisering av konstens främjande, är samordnande organ för nio konstkommissioner (filmkonst, litteratur, bildkonst, formgivning, scenkonst, arkitektur, tonkonst, danskonst, fotokonst) och består av ordförande för var och en av dessa samt ytterligare sex ledamöter. Statsrådet (regeringen) utser centralkommissionens ordförande och vice ordförande för tre år i taget. Från början av 2010 till slutet av 2012 är ordförande Leif Jakobsson och vice ordförande Tuula-Liina Varis.[1]

Centralkommissionens uppgift är att utarbeta förslag till riktlinjer för kulturstödet, att yttra sig i frågor som rör mer än en konstgren och att lämna förslag till statens konstbudget. Budgeten beslutas av Finlands riksdag och förvaltas inom statsrådet av undervisningsministeriet. En stor del av konstbudgeten finansieras med tipsvinstmedel.

Centralkommissionen lämnar förslag vid utnämnandet av konstnärsprofessorer och hederstiteln konstens akademiker. De nio konstkommissionerna, som vardera kan ha elva ledamöter, delar inom sina respektive områden ut konstnärsstipendier och statens konstpris, samt avger utlåtanden till centralkommissionen.

Centralkommissionen för konst ersattes 2013 av Centret för konstfrämjande.

Ordförande

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Nya medlemmar i statens konstkommissioner och i centralkommissionen för konst, pressmeddelande från undervisningsministeriet, 10 december 2009

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]