Charles Chapman

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Charles (Carl) Chapman)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Charles Chapman, född 1718, död 25 december 1776, var en svensk sjöfarare.

Charles Chapman var styrman och kapten på flera av Svenska ostindiska kompaniets resor till Kina. Chapman var 3.e styrman 1742 på Drottningen af Swerige, 1.e styrman på Stockholm 1745, 1.e styrman på Prins Gustaf 1746 och 1.e styrman på Cronprins Adolph Friederic 1749.

Han var kapten 1752 på Götha Leijon,[1] 1757 på Enigheten,[2][3] 1760 på Prinsessan Sophia Magdalena,[4] 1764 på ekipagekontoret, 1775 på Terra Nova och var avsedd som kapten 1777 på Drottning Sophia Magdalena men avled ett par veckor innan avgång.[5]

Familj[redigera | redigera wikitext]

Chapman var son till engelsmannen Thomas Chapman från Yorkshire (född 1683[6]), som i början av 1700-talet hade flyttat till Sverige, och Susanna Colson, dotter till en skeppsbyggmästare i London.

Charles Chapman var äldre bror till den kände skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman.[6]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Götheborgs Weko-lista, den 8. Julii 1754: “den 7. Julii om morgonen anlände lyckeligen på Götheborgs Redd det Swenska Ost-Indiska Compagniets Skepp Götha Leyon, ifrån Canton i China, som fördes af Capitainen Herr Carl Chapman.”
  2. ^ Götheborgs Weko-lista, den 4 Septemb. 1758: “Ost-Indiska Compagniets Skepp Enigheten som fördes af Herr Capitain Carl Chapman, är den 1 Septemb. om aftonen, lyckeligen här i hamnen anländt.”
  3. ^ Götheborgs Weko-lista, den 11 Septemb. 1758: “Af berömlig nit för nyttiga inrättningar, har uppå Capitain Herr Carl Chapmans föreställning, et Sammanskått af 462 Dal. Silf:mt blifwit gjort af samtelige uppå Swenska Ost-Indiska Compagniets Skepp Enigheten; hwilken Summa wid dess nu lyckelige hemkomst, blifwit skänkt til det af Frimurare Samhäldet här i Götheborg inrättade Barn- och Koppympnings-Hus.”
  4. ^ Inrikes Tidningar 9/7 1761: “Swenska Ostindiska Skeppen Prins Carl och Sophia Albertina, som afseglade förledit år den 28 Februarii ifrån Götheborg och den 12 Maji ifrån Cadiz, hafwa emot all förmodan hunnit til Strat Sunda den 17 Augusti, samt wäntas således hem i år. Ifrån Cadiz hafwa de haft så önskelig wind, at de seglat öfwer hufwud 138 Mil om Dygnet. Besättningen war frisk, och alt har til samma tid gådt efter önskan.”
    Inrikes Tidningar 3/9 1761: “Götheborg, den 27 Augusti. I dag bittida hitkommo från Canton Swänske OstIndiska Skieppen Prins Carl, som föres af Capitain Rundsten, och Sophia Albertina af Capitain Chapman, hwilka bägge tillika afgådt från Canton den 6 Februarii innewarande år; på det förra äro 24 Man af Besättningen under Resan med döden afledne och på det senare andra Styrmannen Jacob Andersson och 6 Man.”
  5. ^ Inrikes Tidningar 6/1 1777: “Capitainen wid Kongl. Swenska Ostindiska Compagniet, Charles Chapman, afled med döden den 25:te sistl. Dec. i Götheborg, uti en ålder af 58 år. Han war utsedd att föra Skeppet Drottning Sophia Magdalena, som nu är färdigt at afgå til Canton. I dess ställe är Capitainen C.G. Ekeberg af Directionen nämnd at föra detta Skepp.”
  6. ^ [a b] Johansson, Tobbe (2013-07-31): "Vem var denne Chapman?". majorna.nu. Läst 2 augusti 2015.