Christer Åsberg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ulf Allan Christer Åsberg, född 7 oktober 1940, är en svensk litteraturvetare, teolog och bibelöversättare med professors namn.

Verksamhet

Christer Åsberg var huvudsekreterare i Bibelkommissionen som arbetade med nyöversättningen av Bibeln från 1970-talet och fram till 2001. Åsberg, som har licentiatexamen i litteraturhistoria, blev teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1982 och fick professors namn 2000. Han har skrivit många uppsatser om bibelöversättning, har medverkat som bibelexpert i Nationalencyklopedin och i Strindbergsutgivningen och har redigerat God och nyttig läsning. Om Gamla testamentets apokryfer (1988) och Språket i bibeln - bibeln i språket (1991). Tillsammans med Bertil Albrektson skrev han Det nya Gamla testamentet. Från forntida hebreiska till nutida svenska (1996).

Åsberg har många engagemang i det allmänna kulturlivet. Han var ordförande i Karlfeldtsamfundet 2001-2008 och har skrivit flera uppsatser om Erik Axel Karlfeldt. Han redigerade Kring Siljan och Sångs. Erik Axel Karlfeldt och Leksandsbygden (2002). Under titeln Till bönder och till lärde män utgav han 2004 ett kommenterat urval av Karlfeldts tal med en inledning av Kurt Johannesson.

Tillsammans med kompositören Robert Sund skrev han oratoriet Resan till Nineve, byggt på Jonas bok i Gamla testamentet, som framfördes i svenska, danska och engelska katedraler 1995 och 2001. Han utgav historiken Tid med teater. Upsala Stadsteater under 50 år (2001) och jubileumsboken En orkester av röster. Orphei Drängar 150 år (2003).

Christer Åsberg har även undervisat i retorik och har redigerat Retoriska frågor. Texter om tal från Quintilianus till Clinton (1995). Han har tillsammans med Hans Schröder och Tore Frängsmyr utgivit fotoboken Upptäck Uppsala (1998).[1]

Utmärkelser

Bibliografi (urval)

  • 1972 Asiens litteratur (med Kurt Johannesson), Stockholm : Almqvist & Wiksell, ISBN 91-20-03110-6
  • 1991 Språket i Bibeln - Bibeln i språket, Stockholm : Norstedt, ISBN 91-1-915252-3
  • 1995 Retoriska frågor : texter om tal och talare från Quintilianus till Clinton tillägnade Kurt Johannesson (red), Stockholm : Norstedt, ISBN 91-1-949292-8
  • 1996 Det nya Gamla testamentet : från forntida hebreiska till nutida svenska (med Bertil Albrektson), Örebro : Libris, ISBN 91-7195-123-7
  • 1999 Karlfeldt på börsen : om hausse och baisse för hans diktning : föredrag vid Karlfeldtsamfundets vintermöte i Börssalen, Svenska akademien, Stockholm den 6 februari 1999, Stockholm : Karlfeldtsamfundet,
  • 2001 Bibelkommissionens komplement : noter, uppslagsdel, parallellhänvisningar, textkritiska anmärkningar till Bibel 2000, Stockholm : Verbum, ISBN 91-526-9910-2
  • 2001 Tid med teater : Upsala stadsteater under femtio år, Uppsala: Uppsala Publ. House, ISBN 91-7005-217-4
  • 2002 Kring Siljan och Sångs : Erik Axel Karlfeldt och Leksandsbygden (red), Stockholm : Karlfeldt-samf., ISBN 91-631-2391-6
  • 2007 Insidor : dikt och ande i vår egen tid : en antologi (tillsammans med Maria Küchen, Stockholm : Cordia, ISBN 978-91-526-3170-6
  • 2011 Sångbart : Alf Henrikson och musiken (red), Huskvarna : Alf Henrikson-sällskapet, ISBN 978-91-976849-4-1

Referenser

Externa länkar