Cisperson

Från Wikipedia

En cisperson[1][2][3] är motsatsen till en transperson, och således en person som är i samklang med sin kulturs könsnormer.[4] Det är med andra ord en person vars biologiska kön överensstämmer med dess juridiska, sociala och självidentifierade kön. Det biologiska, juridiska, sociala och kulturella könet, könsuttrycket[5][6] och könsidentiteten hos cispersoner pekar (och uppfattas av andra peka) entydigt åt ett håll. Man kan fortfarande vara en cisperson även om man har provat olika könsroller eller tycks likna det motsatta könet, eftersom normen för vad som är ett accepterat agerande och/eller utseende inom en kvinnlig eller manlig könsroll kan ge utrymme för visst experimenterande utan att personen tydligt uppfattas avvika från denna norm.

Ett exempel på en cisperson kan vara en person som känner sig som och definierar sig som kvinna, ses av andra personer som kvinna, är uppfostrad som kvinna, är född med xx-kromosomer och vulva, är registrerad som kvinna i myndigheternas register,[7] och beter sig utefter en könsroll som av personen ifråga knyts an till att vara kvinna.

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Begreppet cisperson innehåller, förutom ”person”, det latinska prefixet cis- som betyder ”på samma sida”. Cis- är en antonym till det latinska trans- som betyder ”över från” eller ”på andra sidan om”. Liknade begrepp har funnits sedan 1990-talet då sexologen Volkmar Sigusch använde ordet "cissexuell" (zissexuell på tyska) för att beskriva personer som inte är trans.[8] 2015 tillades ordet "Cisgender" i Oxford English Dictionary.[9]

Cis inom aktivism och genusvetenskap[redigera | redigera wikitext]

Termen cis används också exempelvis inom aktivism och genusvetenskap för att belysa hur olika samhällsfunktioner så som skola, vård och rättsväsende utgår från en cisnormativitet, någonting som enligt teorin definierar personer som inte ryms inom tvåkönsnormen som avvikande. Enligt olika genusvetenskapliga teorier är begreppet cisprivilegier centralt, det vill säga analyser av den privilegierade position som följer med att vara cisperson. Även inom delar av genusvetenskapen är cis ett viktigt begrepp. Bland annat används begreppet för att kunna visa på hur föreställningar om en kvinnlig gemenskap som utgörs av heterosexuella ciskvinnor många gånger står i centrum för feministiskt kunskapande. Någonting som får konsekvenser både för vilken forskning som görs, vilken kunskap som anses viktig och vilka subjekt som förstås som centrala.[10]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Cisperson/cis | Nationella sekretariatet för genusforskning”. www.genus.se. Arkiverad från originalet den 31 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180731031234/https://www.genus.se/ord/cis/. Läst 30 juli 2018. 
  2. ^ ”Trans och cis - Umo”. www.umo.se. https://www.umo.se/jag/sexuell-laggning-och-konsidentitet/trans-och-cis/. Läst 30 juli 2018. 
  3. ^ ”Ordlista | Transformering.se”. www.transformering.se. http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista. Läst 2 augusti 2018. 
  4. ^ ”Europarätten i transformation? - En analys av Europadomstolens rättspraxis avseende transsexualism och transsexuella personers mänskliga rättigheter”. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34158/1/gupea_2077_34158_1.pdf. Läst 2 september 2018. 
  5. ^ ”Könsidentitet och könsuttryck”. www.bokavard.se. Arkiverad från originalet den 30 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180730234848/https://www.bokavard.se/artikel/feed/konsidentitet-och-konsuttryck/. Läst 30 juli 2018. 
  6. ^ 1177.se. ”Könsidentitet och könsuttryck”. www.1177.se. https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Sexuell-laggning---homo-bi-och-hetero/Konsidentitet-och-konsuttryck/. Läst 2 augusti 2018. 
  7. ^ ”Ordlista | MUCF”. www.mucf.se. Arkiverad från originalet den 2 augusti 2018. https://web.archive.org/web/20180802223519/http://www.mucf.se/ordlista. Läst 2 augusti 2018. 
  8. ^ Sigusch, V (1995-09-01). Transsexual wish and and cis-sexual defense. "49". https://www.researchgate.net/publication/15717909_Transsexual_wish_and_and_cis-sexual_defense. Läst 2 september 2018 
  9. ^ ”'Cisgender' has been added to the Oxford English Dictionary” (på brittisk engelska). The Independent. Arkiverad från originalet den 3 september 2018. https://web.archive.org/web/20180903014943/https://www.independent.co.uk/incoming/cisgender-has-been-added-to-the-oxford-english-dictionary-10343354.html?origin=internalSearch. Läst 2 september 2018. 
  10. ^ Erika Alm, Signe Bremer, Iwo Nord, Irina Schmitt (2016). Anna Lundberg och Ann Werner. red. ””Queer- och transforskning””. En introduktion till genusvetenskapliga begrepp: sid. 61-63.