Civilt försvar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Internationell symbol för civilförsvar.

Civilt försvar, fram till 1986 i Sverige kallat civilförsvar, är en offentlig organisation med syfte att i krig eller annan krissituation komplettera det militära försvaret vad avser civilt skydd och stöd för samhället, främst vid ett väpnat angrepp men även vid naturkatastrofer och liknande. Ansvaret för verksamheten ligger hos den myndighet eller instans som har motsvarande ansvar i fredstid. Det civila försvaret planläggs i första hand med tanke på ett väpnat angrepp, men även för fredstida påfrestningar på samhället.

Civilförsvar består i praktiken bland annat av verksamheterna räddningstjänst, och drift av skyddsrum.

Irland[redigera | redigera wikitext]

På Irland är civilförsvaret en huvudsakligen frivillig organisation under ledning av heltidsanställd chefspersonal och med stöd av heltidsanställda administratörer, tekniker och logistiker. Det finns sex tjänstegrenar som har till uppgift att stödja ordinarie räddningstjänst och ambulanssjukvård vid masskadetillfällen eller i när behov i övrig föreligger.

Irländska civilförsvarets tjänstegrenar
Auxiliary Fire Service Brandförsvar och räddningstjänst
Search and Rescue Service Eftersökning av försvunna personer
Ambulance/Casualty Service Sjukvård och sjuktransporter
Welfare Service Omsorg, förläggning och utspisning
Warden Service Radiosamband och radiakmätning
Water Rescue Unit Sjöräddning på insjöar och floder

* Se även: Civilförsvarets grader på Irland

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Civilförsvarspersonal vid en sambandsövning i en ledningscentral på 1950-talet.
Civilförsvarspersonal övar räddning av sårade, 1960-tal.

Befolkningsskydd var ett svenskt juridiskt begrepp för åtgärder för att skydda befolkning och egendom från krigshandlingar. Dit hörde bland annat mörkläggning, utrymning och skyddsrum. Begreppet befolkningsskydd upphörde 1944 och ersattes av civilförsvar.

Organisationen svarade under det kalla kriget för lagerhållning av materiel och förnödenheter till civilbefolkningen. Bland annat lagerhölls skyddsmasker samt materiel och maskiner som skulle användas om Sverige utsattes för flygangrepp eller anfall, då det civila försvaret skulle fungera bland annat som en stödfunktion till räddningstjänster, etc.

Då det kalla kriget tog slut hade Sverige en omfattande beredskapsorganisation. Denna avvecklades gradvis. Regeringen gav den 2002 nyinrättade Krisberedskapsmyndigheten (som senare uppgick i MSB) i uppgift att handlägga frågor rörande civilt försvar. Med hjälp av så kallade anpassningsperioder om fem eller tio år skall samhället kunna öka förmågan att motstå olika typer av angrepp.

Mål[redigera | redigera wikitext]

Det svenska civila försvarets mål är:

  • att skydda civilbefolkningen
  • att tillse att samhället och befolkningen kan försörjas med livsnödvändiga resurser
  • att tillse att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar
  • att bidra till Försvarsmaktens förmåga att lösa sin uppgift vid ett angrepp på Sverige och/eller i omvärlden
  • att bidra till fred och säkerhet i omvärlden
  • att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Tyskland[redigera | redigera wikitext]

I Tyskland är det organisationen Technisches Hilfswerk, THW, som svarar för de uppgifter som omfattas av begreppet civilt försvar.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]