Clausius olikhet

Från Wikipedia

Det finns två former av Clausius olikhet. Olikheterna är en formulering av termodynamikens andra huvudsats.

1. För ett system som har omgivning med konstant temperatur T0

där Q är den tillförda värmemängden.

2. För ett system som har omgivning med konstant temperatur T0 och konstant tryck P0

,

där (-P0V) är det arbete som utträttas på systemet. ΔE är förändringen av systemets interna energi.

3. För ett system med godtycklig förändring av omgivningen

TΔS ≥ ΔE - W

där W är det arbete som uträttas på systemet (fall 1 motsvarar W = 0 och fall 2 W = -P0V) och ΔE är förändringen av systemets interna energi.