Cool

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Cool, eng. kylig, sval, numera har ordet fått bibetydelsen "lugn" och "självbehärskad".

Cool används på olika sätt, de flesta med positiv betydelse: Om personer, platser, saker eller musik. När ordet används om en person syftar det ibland på stresstålighet eller känslomässig distans.