Copenhagen Malmö Port

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
CMP Copenhagen Malmö Port
CMPlogo.png
HuvudkontorDanmark Köpenhamn och
Sverige Malmö
BranschHamnoperatör
Antal anställda375
Historia
Grundat2001
Övrigt
Webbplatswww.cmport.com
Lastning av containerfartyg i Köpenhamn.

Copenhagen Malmö Port AB (CMP) driver hamnarna i Danmarks huvudstad Köpenhamn och i Sveriges tredje största stad Malmö. Detta är Öresundsregionen som befolkningsmässigt är det största stadsområdet i NordenÖresund är sundet mellan Sverige och Danmark. Här passerar de flesta fartyg som är på väg mellan Östersjön och Nordsjön/Atlanten. Det gör Öresund till ett av världens mest trafikerade sund.

CMP är en av Skandinaviens största hamnoperatör som 2016 hanterade mer än 15,7 miljoner ton gods. I verksamheten ingår RoRo- och containertrafik, kryssningar, kombitrafik via järnväg samt olje- och torrlastterminaler. CMP tar emot fartyg av alla storlekar och hanterar alla typer av gods, bl a konsumentvaror, Spannmåltransitoljafordonsbränsle, bilar, metallskrot och byggmaterial. I rollen som hamnoperatör lossar, lastar och lagrar CMP gods, men arbetar även med olika logistiktjänster via väg och järnväg.

Varje år tar hamnarna i Köpenhamn och Malmö emot cirka 4 500 fartyg. CMP är Nordens största bilhamn, som under 2016 hanterade cirka 375 000 bilar. Köpenhamn är idag en av Europas största kryssningsdestinationer, som 2016 tog emot cirka 730 000 passagerare från 150 olika länder. Tillväxten inom kryssningar har varit hög. På tio år har antalet passagerare ökat från 173 000 till dagens 732 000. Både Köpenhamn och CMP har på senare år fått ta emot flera priser för kryssningsverksamheten, exempelvis ”Europe’s Leading Crusie Port”, vid fyra tillfällen mellan 2008 och 2012 "Best Turnaround Port Operations" 2015. Under 2013 startade även kryssningsverksamhet i Malmö, som under 2016 tog emot cirka 2 000 passagerare.   

I både Köpenhamn och Malmö drivs också färje- och passagerartrafik. Den största rutten är Köpenhamn-Oslo. Under 2016 reste 749 000 passagerare mellan de två nordiska huvudstäderna. Den andra färjelinjen går mellan Malmö och tyska Travemünde och här uppgick antalet passagerare till cirka 75 000.

Bakgrund, historik[redigera | redigera wikitext]

Lastning av bilar på tåg i Malmö.

CMP är ett samnordiskt bolag med två hemländer – Sverige och Danmark. Företaget ägs av Udviklingsselskabet By og Havn I/S (50%), Malmö Stad (27%) samt av privata investerare (23%). CMP bildades genom en sammanslagning av Köpenhamns Hamn och Malmö Hamn – två verksamheter med en hamn- och sjöfartshistoria som går tillbaka till medeltiden. Sammanslagningen skedde 2001 när den 16 kilometer långa Öresundsbron mellan Köpenhamn och Malmö färdigställts och integrationsarbetet i Öresundsregionen tog fart.

Regional knutpunkt[redigera | redigera wikitext]

Det centrala läget i Öresundsregionen gör att CMP i flera fall fungerar som nav för gods som vidaredistribueras till Baltikum, Ryssland och övriga delar av norra Europa. Dessutom är CMP knutpunkt för mellanlagring av råolja i handeln mellan Ryssland och bland annat Australien och USA.

Knutpunkterna i Öresundsregionen är Köpenhamn och Malmö. Sammantaget omfattar regionen cirka fyra miljoner konsumenter. CMP ligger dessutom på tröskeln till Östersjöregionen med ungefär 100 miljoner konsumenter. Östersjön är en av de äldsta och mest trafikerade handelsrutter, som står för ungefär 15 procent av världens sjötransporter.

Investeringar[redigera | redigera wikitext]

Kryssningsfartyg i Köpenhamn.

Mellan 2010 och 2014 satsades cirka 2,5 miljarder kronor på nya logistik- och infrastrukturlösningar i Köpenhamn och Malmö. Investeringar görs i gods- och passagerarterminaler, kajanläggningar samt maskiner, kranar och annan infrastruktur.

Det största projektet är Norra Hamnen i Malmö som invigdes hösten 2011. Tre terminaler har byggts som femdubblar CMP:s godskapacitet. Utbyggnaden är ett av de största infrastrukturprojekten någonsin i Malmö och täcker 250 000 kvadratmeter. I nästa steg etablerar Malmö Stad och CMP tillsammans Malmö Industrial Park – ett nytt industriområde där företag inom bl a tillverkning, förädling eller logistiktjänster kan etablera sig. Området beräknas att vara fullt utbyggt i mitten av 2020-talet och sträcker sig då över 900 000 kvadratmeter.

Ett annat stort projekt är den nya kryssningskajen i Köpenhamn som invigdes i maj 2014. Kajen är 1 100 meter lång och har tre terminalbyggnader. Därmed kommer CMP att kunna ta emot tre kryssningsfartyg samtidigt och hantera upp till 500 anlöp från fartyg per år.

Tillsammans med Köpenhamn Stad och Malmö Stad görs även investeringar i tillfartsvägar och i annan infrastruktur i anslutning till hamnarna. I Malmö – som är den största järnvägsknuten i södra Sverige – planeras dessutom fler investeringar i järnvägstrafiken för att bygga ut kapaciteten ännu mer.

Core Port inom EU[redigera | redigera wikitext]

Inom EU pågår arbetet med att skapa mer effektivare och mer enhetliga transportkorridorer för gods- och persontransporter. Detta görs via satsningen Trans-European Transport Network (TEN-T) som ska vara klar 2030. Som en del av TEN-T har 83 av unionens drygt 1 200 hamnar utsetts till Core Ports. Det är hamnar som via sitt geografiska läge och sin moderna infrastruktur har störst betydelse i utvecklingen av de nya transportkorridorerna. 

Under 2011 utsågs CMP:s anläggningar i både Köpenhamn och Malmö till Core Ports. Det gör att CMP har lättare att få offentligt stöd för investeringar och utvecklingsprojekt, t.ex. för anslutande järnvägs- och vägförbindelser eller andra infrastruktursatsningar som behöver göras när mer gods ska hanteras på företagets anläggningar i framtiden.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]