Corpo forestale dello Stato

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Coat of Arms of the State Forestry Corps.svg
Italienska skogspoliser i skogsbrandsdräkt vid nationaldagsparaden 2007.
Skogspolisrytteriet i paraddräkt.
Olympiske guldmedaljören i skeet 2008, skogspolisen Chiara Cainero, hälsar på Italiens president.

Corpo Forestale dello Stato (CFS, italienska för Statliga skogsbruksmyndigheten) var en nationell civil poliskår i Italien. CFS upplöstes den 31 december 2016 och inkorporerades istället i Carabinieri vilket innebar att personalen övergick till militär status.

Utöver CFS har de fem regioner som har autonomistatus egna skogspoliskårer. Dessa fem är Friuli-Venezia Giulia, Sardinien, Sicilien, Trentino-Alto Adige och Valle d'Aosta. Trentino-Alto Adige har två skogspoliskårer, en för Trentino-delen (provinsen Trento) (Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento) och en för Sydtyrolen (Landesforstkorps des Autonomen Provinz Südtirol). Dessa kårer påverkades inte av att den nationella skogspoliskåren uppgick i karabinjärkåren.

Regionen Lombardiet inrättade 2002 en egen skogspoliskår, trots att den saknar autonomistatus.[1] Detta beslut upphävdes dock av den italienska författningsdomstolen som författningsvidrig genom ett domslut 2003.[2]


Corpo Forestale dello Stato[redigera | redigera wikitext]

CFS lydde under Departementet för jordbruk, livsmedel och skogsbruk, och fungerade som en parkvaktsstyrka med ansvar för att skydda Italiens naturresurser, miljö, landskap och ekosystem; särskilt dess nationalparker och nationella skogar. Till deras uppgifter hörde även att gripa tjuvskyttar, utreda miljöbrott, skydda skyddade djurarter, och att förebygga och bekämpa skogsbränder genom dess 44 regionala kommandon och flotta om 22 brandbekämpande flygplan. CFS var även ansvarigt för räddningsinsatser i Italiens bergsområden och för katastrofhjälp.

CFS:s fordon var gröna med en vit rand och orden Corpo Forestale dello Stato i vitt längs sidan. Fordonens registreringsskyltar började med bokstäverna "CF" i rött.

Tjänstegrader och gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Tabellen visar tjänstegraderna och gradbeteckningarna vid den italienska skogspolisen.[3]

Chefer
Dirigente generale del cfs.png
Dirigente generale
Dirigente superiore del cfs.png
Dirigente superiore
Primo dirigente del cfs.png
Dirigente
Vice questore aggiunto del cfs.png
Commissario superiore
Commissario capo del cfs.png
Commissario capo
Commissario ruolo direttivo speciale del cfs.png
Commissario
Vice commissario del cfs.png
Vice commissario
Kommissarier
Ispettore superiore del cfs.png
Ispettore superiore
Ispettore capo del cfs.png
Ispettore capo
Ispettore del cfs.png
Ispettore
Vice ispettore del cfs.png
Vice ispettore
Inspektörer
Sovrintendente capo del cfs.png
Sovrintendente capo
Sovrintendente del cfs.png
Sovrintendente
Vice sovrintendente del cfs.png
Vice sovrintendente
Assistenter
Assistente capo del cfs.png
Assistente capo
Assistente del cfs.png
Assistente
Agente scelto del cfs.png
Agente scelto
Agente del cfs.png
Agente

Corpo forestale della Regione Friuli-Venezia Giulia[redigera | redigera wikitext]

Skogspolisen i regionen Friuli-Venezia Giulia bildades 1969, då den ersatte den statliga skogspolisen inom regionen. Skogspoliskåren har polisiära uppgifter rörande miljö- och skogsvård. Kåren hade 2006 298 poliser anställda.[4]

Huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

Skogspoliskåren har till uppgift att förebygga, bekämpa och utreda brott inom följande områden:

 • Jakt
 • Fiske
 • Falkenerande
 • Soptippar och nedskräpning
 • Stenbrott och sandtag
 • Olaglig handel med vilda djur
 • Vattenrening
 • Användning av jordbruksmark
 • Användning av skogsmark
 • Skogsbränder
 • Svampplockning och blomplockning
 • Bete av frigående djur
 • Djurskydd
 • Terrängfordon
 • Stadsplanering
 • Vatten
 • Regionala parker, reservat och biotoper[5]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Skogspoliskåren består av följande enheter:

Tjänstegrader[redigera | redigera wikitext]

Skogspolisen i Friuli-Venezia Giulia har följande tjänstegrader.[6]

Corpo forestale della Regione Friuli-Venezia Giulia
Guardia forestale
Guardia forestale scelto
Maresciallo forestale
Maresciallo forestale capo
Maresciallo forestale superiore
Ispettore forestale
Ispettore forestale scelto

Corpo forestale della Regione Siciliana[redigera | redigera wikitext]

Arbetsledande personal från den sicialanska skogspolisen.
Sicilanska skogspoliser i arbetsdräkt.

Regionen Siciliens skogspolis inrättades av den sicilianska regionalförsamlingen 1972, med stöd av lagstiftningen om Siciliens ställning som speciell autonom region. Den sicilianska skogspolisen har inom regionen samma befogenheter som den nationella skogspolisen.[7]

Huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

 • Skogsbrandförsvar
 • Övervakning av områden av betydelse för vattenförsörjningen och betesgång.
 • Övervakning av nationalparker och naturvårdsområden.
 • Miljöskydd och bekämpning av byggnadsöverträdelser, olaglig avfallshantering och olaglig dumpning av giftigt och skadligt avfall.
 • Skydd av flora och fauna, även innefattande bekämpning av olaglig handel med utrotningshotade växter och djur enligt Washingtonkonventionen.
 • Övervakning av fornminnen och bekämpning av olagliga utgrävningar och fornminnesplundring.
 • Övervakning och kontroll av vattennedsmutsning.
 • Fiske- och jaktvårdspolis.
 • I samarbete med andra polisiära organ upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
 • Kriminalpolisverksamhet på uppdrag av de rättsliga myndigheterna, både avseende miljöbrott och andra brott.
 • Civilförsvar
 • Information och upplysning rörande miljövård och skogsvård.
 • Ceremoniell verksamhet.[8]

Tjänstegrader[redigera | redigera wikitext]

Jämförelse mellan tjänstegraderna i den sicilianska och den italienska skogspolisen 1999-2006 [9]

Corpo Forestale della Regione Siciliana Corpo Forestale dello Stato
Guardia Agente
Guardia scelta med 5 tjänsteår Agente scelto
Guardia scelta med 7 tjänsteår Assistente
Guardia scelta med 12 tjänsteår Assistente capo
 
Guardia scelta med16 tjänsteår Vice sovrintendente
Guardia scelta med 20 tjänsteår Sovrintendente
Guardia scelta med 25 tjänsteår Sovrintendente capo
 
Brigadiere Vice ispettore
Maresciallo Ispettore
Maresciallo med 5 tjänsteår Ispettore capo
Maresciallo med 17 tjänsteår Ispettore superiore
 
Dirigente tecnico forestale Primo dirigente
Dirigente superiore tecnico forestale Dirigente superiore
Direttore regionale Dirigente generale

Jämförelse mellan tjänstegraderna i den sicilianska och den italienska skogspolisen från 2007 [10]

Corpo Forestale della Regione Siciliana Corpo Forestale dello Stato
Agente Agente
Agente scelto Agente scelto
Assistente Assistente
Assistente capo Assistente capo
 
Vice sovrintendente Vice sovrintendente
Sovrintendente Sovrintendente
Sovrintendente capo Sovrintendente capo
 
Vice ispettore Vice ispettore
Ispettore Ispettore
Ispettore capo Ispettore capo
Ispettore superiore Ispettore superiore
 
Dirigente tecnico forestale Primo dirigente
Dirigente superiore tecnico forestale Dirigente superiore
Direttore regionale Dirigente generale

Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda[redigera | redigera wikitext]

Regionen Sardiniens skogspolis inrättades av den sardinska regionalförsamlingen 1985, med stöd av lagstiftningen om Siciliens ställning som speciell autonom region. Den hade 2009 1 200 anställda, 80 skogspolisstationer och 9 sjöbaser.[11]

Huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

 • Skogsbrandförsvar och civilförsvar
 • Bekämpning av brott mot allmän ordning och säkerhet samt av miljöbrott
 • Tekniskt skydd av regionens skogstillgångar, parker, reservat, biotoper och andra områden av betydelse för naturvården och betesgången
 • Bekämpning jakt- och fiskebrott samt olaglig nedskräpning
 • Bekämpning brott mot Washingtonkonventionen
 • Övervakning av regionens vattentillgångar, kulturminnen och byggnadsplanering.[11]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Ledningen över Sardiniens skogspolis utövas av en generaldirektion, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale. Under generaldirektionen lyder sju territoriella inspektorat, vilka sammanlagt har 80 skogspolissationer.[12]

Tjänstegrader[redigera | redigera wikitext]

Jämförelse mellan tjänstegraderna i den sardinska och den italienska skogspolisen.[13][14]

Nr Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda Corpo Forestale dello Stato
A1 Agente Agente
A2 Assistente Assistente
A3 Assistente Capo Assistente capo
 
B1 Ispettor Ispettore
B2 Ispettore capo Ispettore capo
B3 Ispettore superiore Ispettore superiore
 
C1 Vice commissario Commissario forestale
C2 Commissario Commissario capo forestale
C3 Commisario capo Commissario superiore forestale
C4 Commissario superiore Vice questore aggiunto forestale
 
Dirigente Primo dirigente
Dirigente generale Comandante del corpo Dirigente generale

Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento[redigera | redigera wikitext]

Den autonoma porvinsen Trentos skogspoliskår bildades 1997.[15]

Huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

 • Skydd, övervakning och kontroll av provinsens territorium och miljö avseende skogsbruk, biologiska mångfald, naturvärden, betesmarker, fauna, flora, svampar, mark, vatten, offentlig egendom och vattendrag.
 • Medverkan vid brandförsvar, civilförsvar och befolkningsskydd.
 • Medverkan vid att upprätthålla allmän ordning och säkerhet på begäran av de kompetenta myndigheterna.
 • Informations- och upplysningsverksamhet inom kårens verksamhetsområde.
 • Övriga uppgifter innefattar även den trafikpolisiära övervakning som överförts från den statliga polisen till provinspolisen.[15]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Skogspoliskåren är underställd det provinsiella Dipartimento Risorse forestali e montane (departementet för skogs- och bergsresurser) och består av 11 distriktskontor och 43 skogspolisstationer.[16][17]

Tjänstegrader[redigera | redigera wikitext]

Den trentinska skogspolisen har följande tjänstegrader.[18]

Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento
Agente forestale
Assistente forestale
Ispettore forestale
Ispettore forestale capo
Ispettore forestale superiore
Ispettore forestale superiore scelto
Commissario forestale
Commissario forestale capo
Vice questore forestale aggiunto
Dirigente forestale
Dirigente generale - Capo del Corpo forestale della PAT

Landesforstkorps des Autonomen Provinz Südtirol[redigera | redigera wikitext]

Den autonoma provinsen Sydtyrolen har inom ramen för autonomistadgandena upprättat en egen skogspolis. Den har till uppgift att genomföra provinsens skogspolitiska mål:

För att uppnå detta mål finns det å ena sidan inskränkningar i förfoganderätten över egen mark, genom tillståndsplikt för till exempel skogsavverkningar och skogsbeten, och å andra sidan statliga bidrag till markägarna för att genomföra åtgärder i egen regi till skydd för skogsmarken.[19]

Huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

 • Administration av provinsens skogar inklusive provinsens egna domäner
 • Övervakning av offentliga och privata skogar
 • Hydrogeologisk övervakning och skogspolisiära uppgifter
 • Genomförande av skogsvårdsåtgärder, skoglig byggnadsverksamhet och skogskyddsåtgärder
 • Bergsförbättringar och åtgärder för att stödja fäbodväsendet
 • Skogsinventeringar och skoglig markplanering
 • Jakt- och fiskevård [20]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Under en centralavdelning lyder fyra centralbyråer och åtta skogsinspektorat med sammanlagt 43 skogsstationer och sju tjänsteställen för jakt- och fiskepolis. [21]

Tjänstegrader[redigera | redigera wikitext]

Jämförelse mellan tjänstegraderna i den sydtyrolska och den italienska skogspolisen.[22][23]

Landesforstkorps des Autonomen Provinz Südtirol Corpo Forestale dello Stato
Forstwart Agente
Forstwache Agente scelto
Forstaufseher Assistente
Forstoberaufseher Assistente capo
 
Försterstellvertreter Vice sovrintendente
Förster Sovrintendente
Oberförster Sovrintendente capo
 
Fostinspektorsstellvertreter Vice ispettore
Forstinspektor Ispettore
Oberforstinspektor Ispettore capo
Hauptforstinspektor Ispettore superiore
 
Forstratstellvertreter Vice commissario forestale
Forstrat Commissario forestale
Oberforstrat Commissario capo forestale
Forstdirektor Vice questore aggiunto forestale

Corps Forestier de la Vallée d'Aoste[redigera | redigera wikitext]

Den autonoma regionen Valle d'Aosta bildade en skogspoliskår 1947. Nuvarande regionala lagstiftning som reglerar kårens verksamhet är från 2002. Kårens viktigaste uppgifter avser skogsmarker, miljövård, jaktuppsyn. [24]

Huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

 • Skogspolis
 • Miljöpolis
 • Jaktpolis[24]

Ansvarsområden utgörs av skogsmarken, vattenresurserna, viltet och den alpina floran.[25]

Skogspoliskåren är också ledande organ för det regionala skogsbrandförsvaret.[26]

Skogspolisen har ett nära samarbete med de regionala myndigheter som ansvarar för flora, fauna, jakt och fiske; skogsvård; alpint resursutnyttjande; det regionala brandförsvaret; civilförsvaret.[27]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Skogspolisen i Valle d'Aosta är organiserad enligt följande:

 • Bureau de la surveillance de l'environnement (Miljövårdsbyrå)[28]
 • Bureau des affaires générales (Allmän byrå)[29]
 • 16 skogspolisstationer[30]

Tjänstegrader[redigera | redigera wikitext]

Skogspolisen i Vallée d'Aoste har bland annat följande tjänstegrader.[31][32]

Corps Forestier de la Vallée d'Aoste Antal tjänster 2010
Garde Forestier
96
Brigadier Forestier
35
Adjudant Chef Forestier
24
Commandant adjoint
1
Commandant
1

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Corriera della Sera: Lombardia, primo via libera al corpo forestale regionale http://archiviostorico.corriere.it/2001/dicembre/13/Lombardia_primo_via_libera_corpo_co_5_0112134504.shtml 2008-11-14
 2. ^ LA CORTE COSTITUZIONALE: Sentenza n. 313 del 2003 http://www.dirittoregionale.it/regioneemiliaromagna/decisione/visualizza.php?anno=2003&numero=313 2008-11-14
 3. ^ http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03193dl.pdf 2008-11-10
 4. ^ [a b] http://www.regione.fvg.it/rafvg/utility/areaArgomento.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/GEN/corpoforestale/ 2008-11-10
 5. ^ http://www.regione.fvg.it/rafvg/utility/dettaglio.act;jsessionid=69C710EFD941CDA3C4E3F36CDD11DF7A?dir=/rafvg/cms/RAFVG/GEN/corpoforestale/FOGLIA1/ 2009-11-10
 6. ^ http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0284-2005.pdf 2009-10-05
 7. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 28 september 2008. https://web.archive.org/web/20080928192212/http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/corpoforestale/storiadelcorpo.asp. Läst 3 november 2008.  2008-11-03
 8. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 28 oktober 2008. https://web.archive.org/web/20081028153436/http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/corpoforestale/compiti/hmcompiti.asp. Läst 3 november 2008.  2008-11-03
 9. ^ ’’ LEGGE REGIONALE 8 maggio 2001, n. 7’’ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 september 2008. https://web.archive.org/web/20080925233845/http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/normativa/l.r.7-01.htm. Läst 3 november 2008.  2008-11-03
 10. ^ Istituzione e disciplina dei nuovi distintivi di grado da affidare alle categorie del personale che riveste funzioni speciali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del Corpo forestale della Regione 2007 http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g07-27/g07-27-p9.html 2008-11-04
 11. ^ [a b] http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/corpoforestale.html 2009-11-04
 12. ^ http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=19&v=9&c=5017&es=4272&na=1&n=10 2008-11-04
 13. ^ http://web.tiscalinet.it/andaitalia/coran3-4.htm 2008-11-04
 14. ^ Disciplinare di attribuzione dei distintivi di grado degli Ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda”. http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_5_20081009124855.pdf 2008-11-04
 15. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 5 juni 2008. https://web.archive.org/web/20080605011320/http://www.dip-foreste.provincia.tn.it/. Läst 14 november 2008.  2008-11-.14
 16. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 maj 2006. https://web.archive.org/web/20060508070156/http://www.dip-foreste.provincia.tn.it/default.htm. Läst 14 november 2008.  2008-11-14
 17. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 28 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090228131932/http://www.foreste.provincia.tn.it/organizzazione/org_index.htm. Läst 14 november 2008.  2008-11-14
 18. ^ http://www.regione.taa.it/bu/2009/S3200901.pdf[död länk] 2009-10-05
 19. ^ http://www.provinz.bz.it/forst/forstdienst/zielsetzung.asp 2008-11-04
 20. ^ LANDESGESETZ vom 23. April 1992, Nr. 10 1) http://lexbrowser.provinz.bz.it/lexbrowser/lgbzp/getlex.asp?lex=lg-1992-10 2008-11-04
 21. ^ http://www.provinz.bz.it/forst/forstdienst/organisation.asp 2008-11-04
 22. ^ http://www.provinz.bz.it/forst/forstdienst/landesforstkorps.asp 2008-11-09
 23. ^ http://www.provinz.bz.it/forst/forstdienst/rangabzeichen.asp 2008-11-09
 24. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 13 november 2005. https://web.archive.org/web/20051113090927/http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/corpoforestale/chisiamo/cenni_storici/default_f.asp. Läst 9 november 2008.  2008-11-09
 25. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 december 2008. https://web.archive.org/web/20081204072245/http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/corpoforestale/attivita/default_f.asp. Läst 9 november 2008.  2008-11-09
 26. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 december 2008. https://web.archive.org/web/20081204072317/http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/corpoforestale/incendi/default_f.asp. Läst 9 november 2008.  2008-11-09
 27. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 december 2008. https://web.archive.org/web/20081204115828/http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/corpoforestale/chisiamo/default_f.asp. Läst 9 november 2008.  2008-11-09
 28. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 december 2008. https://web.archive.org/web/20081204115555/http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/corpoforestale/upta/default_f.asp. Läst 9 november 2008.  2008-09-11
 29. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 december 2008. https://web.archive.org/web/20081204114929/http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/corpoforestale/uag/default_f.asp. Läst 9 november 2008.  2008-11-09
 30. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 december 2008. https://web.archive.org/web/20081204033551/http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/corpoforestale/stazioni/default_f.asp. Läst 9 november 2008.  2008-11-09
 31. ^ Corps Forestier de la Vallée d'Aoste - Présentation Arkiverad 4 december 2008 hämtat från the Wayback Machine. 2011-12-23.
 32. ^ ASSESSORAT DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES NATURELLES Arkiverad 25 augusti 2011 hämtat från the Wayback Machine. 2011-12-23.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]