Cost and Freight

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Cost and Freight (CFR) är en Incoterm.

Cost and Freight betyder att säljaren har levererat när godset har passerat fartygets reling I ankomsthamnen. Säljaren måste betala alla kostnader för att godset ska komma till ankomsthamnen men riskövergången för förlust eller skada av godset sker redan när det har passerat fartygets reling i lastningshamnen. Säljaren sköter exportklareringen. Denna term används bara för sjötransporter.

Transportdokumentet övergår när godset passerat fartygets reling i lossningshamnen. Transportrisken övergår när godset passerat fartygets reling i lastningshamnen. Kostnaden för godstransporten övergår när godset ligger vid fartygets reling i lossningshamnen.