Crafoordpriset

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Carl XVI Gustaf överräcker 2013 års Crafoordpris till Peter K. Gregersen
Carl XVI Gustaf överräcker 2013 års Crafoordpris till Lars Klareskog
Carl XVI Gustaf överräcker 2013 års Crafoordpris till Robert J. Winchester

Crafoordpriset inrättades 1980 av Holger Crafoord, som kommersialiserade den konstgjorda njuren och grundade företaget Gambro, samt maka Anna-Greta Crafoord, och priset utdelades första gången 1982. Crafoordpriset utdelas i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund.[1] Vetenskapsakademien ansvarar för att utse Crafoordpristagare. Priset ska belöna och främja grundforskning inom vetenskapliga discipliner som hamnar utanför Nobelprisets ämnen. Dessa områden innefattar astronomi, biovetenskap (framför allt ekologi), geovetenskap, matematik, och forskning om sjukdomen polyartrit (t.ex. ledgångsreumatism). Holger Crafoord led själv av polyartrit.

Priset utdelas årligen, och följer ett treårigt schema där år 1: prisutdelning i astronomi och matematik, år 2: geovetenskap, år 3: biovetenskap, varefter schemat upprepas. Pris i polyartritforskning delas enbart ut då det har konstaterats att sådana vetenskapliga framsteg gjorts, att en prisutdelning anses motiverat. Detta har hittills hänt fem gånger, 2000, 2004, 2009, 2013 och 2017 och fyra av dessa gånger lades denna prisutdelning som år 4 i schemat. Priset utdelas i april eller maj i Stockholm eller Lund. Prisutdelare är kung Carl XVI Gustaf.

Prissumman ligger för närvarande på 6 000 000 kronor.[2]

Lista över Crafoordpristagare[3][redigera | redigera wikitext]

År Kategori Bild Pristagare Nationalitet Motivering[4][5]
1982 Matematik Vladimir Arnold-1.jpg Vladimir Arnold Sovjetunionen ”för förtjänstfulla insatser inom icke-lineära differentialekvationer”
Louis Nirenberg Louis Nirenberg USA[A]
1983 Geovetenskaper Edward Lorenz USA ”för att på ett unikt sätt bidragit till en djupare föståelse av atmosfärens respektive havens storskaliga rörelser”
Henry Stommel USA
1984 Biovetenskaper Daniel H. Janzen USA ”för fantasirik och stimulerande forskning över koevolutionära samband och processer, genom vilka talrika forskare har inspirerats till ytterligare forskningsinsatser inom fältet”
1985 Astronomi Lyman Spitzer USA ”för grundläggande pionjärundersökningar av praktiskt taget varje aspekt av det interstellära mediet, kulminerande i resultaten från Copernicussatelliten”
1986 Geovetenskaper Claude Allègre Frankrike ”för banbrytande insatser vid studiet av isotopkemiska förhållanden och de geologiska tolkningsmöjligheter som dessa erbjuder”
Gerald J. Wasserburg USA
1987 Biovetenskaper Eugene P. Odum USA ”för banbrytande , mångformiga och originella studier av naturens byggnad och funktion”
Howard T. Odum USA
1988 Matematik Pierre Deligne, seated, facing left and away from the camera Pierre Deligne Belgien
USA
”för fundamentala insatser inom algebraisk geometri”
Alexander Grothendieck.jpg Alexander Grothendieck[B] None
1989 Geovetenskaper James Van Allen James Van Allen USA ”för hans pionjärinsatser i utforskningen av rymden, speciellt hans upptäckt av de energirika laddade partiklar som är infångade i jordens magnetfält och som bildar strålningsbälten - ofta kallade Van Allen-bältena-omkring jorden”
1990 Biovetenskaper Paul R. Ehrlich Paul R. Ehrlich USA ”för forskning om fragmenterande populationers dynamik och genetik och om betydelsen av utbredningsmönstret för deras överlevnadssannolikhet”
Edward Osborne Wilson Edward Osborne Wilson USA ”för den öbiogeografiska teorin om artrikedom och dynamiken i organismsamhällen på öar och i biotopfragment med olika isoleringsgrad”
1991 Astronomi Allan Rex Sandage USA ”för viktiga åldersbetämningar av stjärnsystem och för noggranna bestämningar av Universums avståndsskala och allmänna utveckling, uttryckt genom Hubble-parametern Ho, samt för upptäckten av radiotysta kvasarer”
1992 Geovetenskaper Adolf Seilacher Tyskland ”för hans banbrytande forskning förande livets utveckling i samspel med miljön, dokumenterad i geologiska formationer”
1993 Biovetenskaper W. D. Hamilton Storbritannien ”för nydanande teorier rörande den genetiska släktskapens betydelse för utvecklingen av altruistiska beteenden”
Seymour Benzer in his office at Caltech in 1974 with a big model of Drosophila Seymour Benzer USA ”för banbrytande genetiska och sinnesfysiologiska studier av beteendemutanter hos bananflugan”
1994 Matematik Simon Donaldson Storbritannien ”för fundamentala undersökningar i fyrdimensionell geometri utnyttjandet av instantoner, speciellt hans upptäckt av nya differential-invarianter”
Shing-Tung Yau Shing-Tung Yau USA[C] ”för utveckling av icke-lineär teknik i differentialgeometri som lett till lösningen av flera viktiga problem”
1995 Geovetenskaper Willi Dansgaard Danmark ”för tidiga grundläggande insatser i utvecklingen av isotopgeologiska analysmetoder för studium av klimatvariationer under kvartärtiden”
Nicholas Shackleton Storbritannien
1996 Biovetenskaper Robert May Robert M. May Australien ”för sin banbrytande ekologiska forskning rörande teoretisk analys av populationers, samhällens och ekosystems dynamik”
1997 Astronomi Fred Hoyle Storbritannien ”för pionjärinsatser vad gäller studiet av kärnprocessorer i stjärnorna och stjärnornas utveckling”
Edwin Salpeter USA
1998 Geovetenskaper Don L. Anderson USA ”för grundläggande bidrag till kunskapen om strukturer och processer i det inre av Jorden”
Adam M. Dziewonski USA[D]
1999 Biovetenskaper Ernst Mayr in 1994, after receiving an honorary degree at the University of Konstanz Ernst Mayr USA ”för grundläggande bidrag till den begreppsmässiga utvecklingen av den evolutionära biologin”
John Maynard Smith Storbritannien
George C. Williams USA
2000 Polyartrit Marc Feldmann Storbritannien ”för identifiering av TNF-blockad som en effektiv terapiprincip vid reumatoid artrit”
Ravinder N. Maini Storbritannien
2001 Matematik Alain Connes Alain Connes Frankrike ”för hans inträngande arbete inom teorin för operatoralgebror och för att han varit en av grundarna av den icke-kommutativa geometrin”
2002 Geovetenskaper Dan P. McKenzie Storbritannien ”för hans grundläggande bidrag till förståelsen av litosfärens dynamik, särskilt plattektoniken, bildandet av sedimentationsbassänger och jordmantelns smältning”
2003 Biovetenskaper Carl Woese USA ”för hans upptäckt av en tredje huvudgrupp livsformer”
2004 Polyartrit Eugene C. Butcher USA ”för deras studier av de molekylära mekanismerna bakom migrationen av vita blodkroppar vid hälsa och sjukdom”
Timothy A. Springer USA
2005 Astronomi James E. Gunn USA ”för deras bidrag till förståelsen av universums storskaliga struktur”
James Peebles USA
Martin Rees delivering a lecture at Jodrell Bank Martin Rees Storbritannien
2006 Geovetenskaper Wallace S. Broecker USA ”för hans innovativa och nydanande forskning om den globala kolcykeln i havet – atmosfären – biosfären och dess samspel med klimatet”
2007 Biovetenskaper Robert Trivers USA ”för hans fundamentala analys av social evolution, konflikt och samarbete”
2008 Astronomi Rashid Sunyaev Rashid Alievich Sunyaev Ryssland ”för hans avgörande insatser inom högenergiastrofysik och kosmologi, speciellt processer och dynamik runt svarta hål och neutronstjärnor samt påvisandet av den diagnostiska kraften hos strukturer i bakgrundsstrålningen”
Matematik Maxim Kontsevich Maxim Kontsevich Ryssland[E] ”för deras viktiga insatser inom matematiken inspirerade av modern teoretisk fysik”
Edward Witten writing on a blackboard Edward Witten USA
2009 Polyartrit Charles Dinarello Charles Dinarello USA ”för sina pionjärinsatser vid isolering av interleukiner, samt bestämning av deras egenskaper och betydelse vid uppkomst av inflammatoriska sjukdomar”
Tadamitsu Kishimoto Tadamitsu Kishimoto Japan
Toshio Hirano Toshio Hirano Japan
2010 Geovetenskaper Walter Munk Walter Munk USA ”för hans banbrytande forskning och grundläggande bidrag till förståelsen av oceanernas cirkulation, tidvatten och vågor samt deras roll i jordens dynamik”
2011 Biovetenskaper Ilkka Hanski Ilkka Hanski Finland ”för hans nyskapande studier om hur rumslig variation påverkar dynamiken i djur- och växtpopulationer”
2012 Astronomi Reinhard Genzel Reinhard Genzel Tyskland ”för deras observationer av stjärnbanor kring Vinter­gatans centrum, vilka påvisar förekomsten av ett supermassivt svart hål”
Andrea M. Ghez USA
Matematik Jean Bourgain Jean Bourgain Belgien ”för deras briljanta och banbrytande arbeten i harmo­nisk analys, partiella differentialekvationer, ergodteori, talteori, kombinatorik, funktionalanalys och teoretisk datavetenskap”
Terence Tao Terence Tao Australien
USA
2013 Polyartrit Peter K. Gregersen Peter K. Gregersen USA ”för deras upptäckter rörande betydelsen av olika ärftliga faktorer och deras samverkan med omgivningsfaktorer för uppkomst, diagnos och klinisk handläggning av reumatoid artrit”
Lars Klareskog Lars Klareskog Sverige
Robert J. Winchester Robert J. Winchester USA
2014 Geovetenskaper Peter Molnar USA ”för hans banbrytande bidrag till förståelsen av global tektonik, särskilt kontinenters deformation och bergskedjors struktur och utveckling, samt tektoniska processers inverkan på ocean-atmosfärscirkulation och klimat”
2015 Biovetenskaper Richard Lewontin USA ”för deras banbrytande analyser och fundamentala bidrag till förståelsen av genetisk variation”
Tomoko Ohta Japan
2016 Astronomi Roy Kerr Nya Zeeland ”för grundläggande arbeten avseende roterande svarta hål och deras astrofysikaliska konsekvenser”
Roger Blandford USA
Matematik Yakov Eliashberg Ryssland ”för utvecklingen av kontakt- och symplektisk topologi och banbrytande upptäckter av rigiditets- och flexibilitetsfenomen”
2017 Polyartrit Shimon Sakaguchi Japan “för deras upptäckter rörande regulatoriska T-celler som motverkar skadliga immunreaktioner vid artrit och andra autoimmuna sjukdomar”
Fred Ramsdell USA
Alexander Rudensky USA
2018 Geovetenskaper Crafoord Prize EM1B0732 (42329290061).jpg Syukuro Manabe JapanUSA ”för fundamentala bidrag till förståelsen av atmosfäriska spårgasers roll i jordens klimatsystem”
Crafoord Prize EM1B0739 (28456528038).jpg Susan Solomon USA
2019 Biovetenskaper Sallie W. Chisholm USA "för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus
2020 Astronomi Eugene N. Parker USA "för banbrytande och fundamentala studier av solvinden samt stjärnors och galaxers magnetfält”
Matematik Enrico Bombieri ItalienUSA ”för enastående och inflytelserika bidrag inom alla matematikens huvudområden, framför allt inom talteori, analys och algebraisk geometri”

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Om Crafoordpriset - Kungl. Vetenskapsakademien”. www.kva.se. http://www.kva.se/sv/priser/crafoordpriset/crafoord-om-priset. Läst 4 juli 2017. 
  2. ^ ”Crafoordpristagare upptäckte solvinden och löste matematiska gåtor”. Kungl. Vetenskapsakademien. https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/crafoordpristagare-upptackte-solvinden-och-loste-matematiska-gator. Läst 28 april 2020. 
  3. ^ ”Crafoordpristagare - Kungl. Vetenskapsakademien”. http://www.kva.se/sv/priser/crafoordpriset/pristagare. Läst 28 april 2020. 
  4. ^ ”Lista över Crafoordpristagare”. www.crafoordprize.se. https://www.crafoordprize.se/laureates. Läst 12 november 2018. 
  5. ^ ”Lista över Crafoordpristagare”. Kungl. Vetenskapsakademien. https://www.kva.se/sv/priser/crafoordpriset/pristagare. Läst 29 april 2020. 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]