Curriculum vitae

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Curriculum vitae (CV) är det latinska namnet för levnadsteckning som betyder "levnadslopp" (bokstavligt "livets lopp"), där curriculum [kur'i:kulum] betyder "lopp" och vita [v'i:ta], "liv". Ett CV är en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Terminologi[redigera | redigera wikitext]

Termen CV är internationellt använd, även om andra benämningar kan användas, till exempel i Tyskland (Lebenslauf) och USA (Résumé). Inom EU finns en standard för CV, nämligen Europass. Den föreslogs ursprungligen i en rekommendation 2002 och fastställdes 2004 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004).

I Sverige används ibland slarvigt, CV synonymt med den traditionella svenska beteckningen "meritförteckning". Mer korrekt är att en meritförteckning listar arbetslivsmeriter i snävare bemärkelse, medan ett CV även skall innehålla mer utbroderade stycken om utbildning och yrkeserfarenhet. Om man har fritidsintressen och föreningsdeltagande som har givit erfarenheter eller kunskaper som kan nyttjas i sökt tjänst kan även dessa nämnas i ett CV. Åsikten att ett CV numera likställs med meritförteckning, kan eventuellt vara relaterad till mindre formella ansökningsprocedurer.

Terminologisk historia[redigera | redigera wikitext]

CV i Sverige var ursprungligen främst något som användes vid tillsättande av högre chefspositioner där de sociala meriterna betonades framför arbetsmeriterna, men kom så småningom att i folkmun användas som ett samlingsgrepp för den dokumentation som i allmänhet bör bifogas en platsansökan.[källa behövs]

Vad ett CV bör innehålla[redigera | redigera wikitext]

  • Arbetsmeriter / Yrkeserfarenhet (Tidigare anställningar m. arbetsuppgifter, företagsnamn, ort, verksamhet och tidsperiod.)
  • Utbildningar och examina (Bilagor: Kopior på examensbetyg och/eller kursintyg)
  • Ideellt engagemang (Styrelseuppdrag i föreningar, relaterade sysslor, osv...)
  • Den sökandes persondata, personnummer och kontaktuppgifter/adressuppgifter etc.
  • Referenser ges vanligtvis på begäran (detta kan man på ett glatt och uppmuntrande sätt antyda i sitt CV[källa behövs])
  • (Fritidsintressen och eventuellt medlemskap i föreningar) Om det finns särskild skäl, antingen motivering varför det är intressant eller då man ansöker om ett säkerhetsklassat yrke kan detta ha relevans.

Om referenser skall anges (tex efter begäran eller om platsannonsen begär det):

Så bör namn och kontaktuppgifter på i förhand tillfrågade personer som är villiga att delge uppgifter om den sökande anges. Vanligen närmaste chef hos tidigare arbetsgivare, annan nära kollega eller annan samarbetspartner.

CV på internet[redigera | redigera wikitext]

Idag sker mer och mer av arbetssökningen över internet, då många större företag har egna rekryterings-databaser som man skall registreras i för att ha chans att få anställning hos dem. Dessa hittas lämpligtvis genom att surfa till det företag som man är intresserad av och titta efter flikar och länkar relaterade till jobb, arbete, karriär söka jobb eller anställning.

Det finns också en standard för elektroniskt CV, som lagras elektroniskt i XML-format är framtagen av HR-XML Consortium. I Sverige har standarden bland annat använts av Arbetsmarknadsstyrelsen och Manpower, vilket betyder att man kan överföra sitt CV mellan de anslutna databaserna automatiskt.

Ansökan till tjänst[redigera | redigera wikitext]

Det finns minst tre typer av ansökan till tjänst: ansökningsbrev (eller platsansökan), spontan ansökan (i hopp om att en lämplig vakant plats skall dyka upp just där) och nätverksansökan (med hopp om tips eller hjälp i arbetssökandet).

Vanligtvis skickar man ett CV (eller meritförteckning) tillsammans med ett personligt brev. Om man har en utbildning som är meriterande i samband med ansökan, kan man bifoga betyg och/eller eventuellt studiebevis från den utbildningen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]