Cyklobutan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Cyklobutan
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Cyklobutan
Kemisk formel C4H8
Molmassa 56,11 g/mol
Utseende Färglös gas
CAS-nummer 287-23-0
SMILES C1CCC1
Egenskaper
Densitet 0,71 g/cm³
Löslighet (vatten) Olöslig
Smältpunkt -91 °C
Kokpunkt 12,5 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
1
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Cyklobutan är en mättad cykloalkan med fyra kolatomer i ringen.

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Cyklobutan är vid standardtryck och -temperatur en färglös gas med sötaktig lukt. Ämnet är väldigt brandfarligt.

Konformation[redigera | redigera wikitext]

På grund av dess snäva bindningsvinklar har cyklobutan en avsevärd ringspänning, cirka 111 kJ/mol. Trots detta är bindningsvinklarna inte 90°, det närmast möjliga värdet till optimala 109,5°, utan runt 88°. Förklaringen till detta är att väteatomerna befinner sig i en eclipsed konformation till varandra om bindningsvinkeln är rät, varpå steriska interaktioner höjer molekylens energi. Då bindningsvinkeln i ringen är 88° ligger väteatomerna något staggered till varandra. Detta minskar de steriska interaktionerna.

Energibarriären som måste övervinnas för att cyklobutan ska invertera via det plana övergångstillståndet är mycket låg, cirka 6,1 kJ/mol, och cyklobutan kan därför ofta betraktas som plan.