D. T. Suzuki

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
D. T. Suzuki

D. T. Suzuki, enligt japanskt namnskick Suzuki Deisetz Teitaro , född 18 oktober 1870 i Kanazawa, död 22 juli 1966, är en japansk författare som har skrivit böcker om buddhism, i synnerhet zenbuddhism.

Suzuki studerade först vid Wasedauniversitet i Tokyo, parallellt ägnade han sig åt zenbuddhismens andliga övningar. Han blev senare verksam som professor i USA med inriktning på buddhistiska studier. Han kom att betyda mycket för att sprida kunskap om zenbuddhismen till västerlandet. Förutom att arbeta i USA reste han också i Europa. Han har påverkat flera inflytelserika västerländska intellektuella som till exempel psykologerna Carl Gustaf Jung och Erich Fromm.

Han intresserade sig också för andra andliga traditioner. Han tyckte sig se likheter mellan mahayanabuddhismen och Emanuel Swedenborgs drömbaserade lära. Swedenborg var – menade Suzuki i en av sina böcker – "nordens Buddha".