Daniel Stern (psykoterapeut)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Daniel Stern, född 16 augusti 1934 i New York City, New York, död 12 november 2012 i Genève, Schweiz, var en amerikansk psykiater och psykoterapeut, en av de främsta forskarna inom självpsykologin och främst inspirerad av Heinz Kohut.

Stern var mycket empirisk och hans teori bygger på experiment som han själv har utformat och genomfört, främst på småbarn. Något som utmärker Stern är att han anser att spädbarn redan från födseln är kapabla till självständigt tänkande och har en fri vilja. Stern anser att barnet redan från födseln deltar i sociala samspel. Detta märks, enligt Stern, bland annat genom spädbarns styrning av blicken, med vilken barnet själv kan söka kontakt eller avsluta ett samspel.

Stern fokuserar på relationer. Han menar att det är genom sociala relationer individer lär sig vad de kan förvänta sig av, hur de ska förhålla sig till, samt hur de ska umgås med en annan individ. I detta avseende påminner hans teori om bland annat social inlärningsteori som formulerades av Bandura.

Trots att Stern är inspirerad av Kohut skiljer sig deras syn på begreppet personlighet åt. Stern menar att personligheten består av fyra olika förnimmelser som tillsammans bildar en enhetlig självupplevelse. De olika förnimmelserna är ett emergent själv, ett kärnsjälv, ett subjektivt själv, och ett verbalt själv. (Självpsykologins begrepp "själv" inte är detsamma som psykoanalysens begrepp jag.) De olika förnimmelserna utvecklas vid olika tidpunkter. Stern är dock noga med att påpeka att det inte rör sig om utvecklingsfaser, som i många andra psykologiska teorier, utan om utvecklingsdomäner. Därmed understryker Stern att det inte är fråga om olika faser som avlöser varandra utan om olika sätt att förhålla sig till omvärlden. Dessa utvecklas vid olika tidpunkter men existerar sedan sida vid sida. När en vuxen individ upplever något gör han det med alla hjälp av alla de olika domänerna.

Sterns utvecklingsteori[redigera | redigera wikitext]

  • Begynnande självet - 0 månader

- Barnet utvecklar sin personlighet från dagen det föds, samt kan vid denna ålder känna av samvaro

  • Kärnsjälv - 3 månader

- Barnet samspelar och kommunicerar med sina föräldrar

  • Subjektivt själv - 8 månader

- Barnet börjar vid denna ålder utveckla egna "åsikter"

  • Verbalt själv - 15 månader

- Barnet börjar tala, och språket utvecklas

  • Berättande själv - 3,5 år

- Barnet kan nu föra ett sammanhängande samtal med ett visst resonemang

RIG[redigera | redigera wikitext]

Stern introducerade även begrepper RIG (Representationer av Interaktioner som Generaliserats). RIG är en samling arbetsmodeller, bestående av flera olika kategorier. Varje kategori bildas av flera liknande upplevelser som generaliserats för att bilda en enhetlig kategori. Varje individ har ett väldigt stort antal kategorier till sitt förfogande. Kategorierna behandlar inte endast olika ämnen, det kan även finnas flera kategorier för samma person (till exempel "glad mor" och "arg mor"). RIG har två huvudfunktioner. Dels ska den representera en individs tidigare erfarenheter, dels ska den fylla en vägledande funktion i framtida situationer. RIG börjar formas tidigt i barndomen och är aktivt genom hela livet.

Se även[redigera | redigera wikitext]