Datum

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Datum18.svg
För andra betydelser, se Datum (olika betydelser) och Data.

Datum (plural: data) (från latin datum, ”givet”) är en referens till en viss dag representerad i ett kalendersystem.

Datumformat[redigera | redigera wikitext]

Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2017-11-18).[1] Den formen är även svensk standard. Den formen fastställdes ursprungligen 30 juni 1972.[2]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Språkrådet rekommenderar att man i löpande text skriver (den) 18 november 2017 (eller 18/11 2017 om man bara vill använda siffror).[3][4] Skrivsättet 2017-11-18 anses olämpligt i löpande text men kan användas vid datering av dokument, i brevhuvud etc.

EU[redigera | redigera wikitext]

I stora delar av Europa skrivs datum ofta som dag/månad/år (exempelvis 18/11/17).

Europeiska unionen har bestämt att ordningen dag månad år ska användas på livsmedel och läkemedelsförpackningar. Att använda punkt som separator med denna ordning (exempelvis 18.11.2017) har definierats av DIN 5008.

USA[redigera | redigera wikitext]

I USA skrivs datum som månad/dag/år (exempelvis 11/18/17). Denna form är ursprungligen från Storbritannien och importerades under kolonialtiden till Nordamerika, men Storbritannien har numera tagit efter övriga Europa. Anledningen till ordningen är att datum på engelska i tal vanligen anges som November 18, 2017.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]


  1. ^ ”Dataelement och datautväxling - Skrivsätt för datum och tid (ISO 8601:2004, IDT)”. Swedish Standards Institute. http://www.sis.se/terminologi-och-dokumentation/informationsvetenskap-publicering/dokument-f%C3%B6r-administration-handel-och-industri/ss-iso-86012011. 
  2. ^ ”Sätt att ange datum, tidpunkt och tidrymd (STD-795)”. Swedish Standards Institute. http://www.sis.se/standard/std-795. 
  3. ^ Svenska skrivregler. Språkrådets skrifter, 1654-0433 ; 8 (3., [utök.] utg.). Stockholm: Liber. 2008. Libris 10935499. ISBN 9789147084609 
  4. ^ ”Frågelådan: "Hur skriver man datum med siffror?"”. Institutet för språk och folkminnen. http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan.html?url=-27634753%2Fcgi-bin%2Fsrfl%2Fvisasvar.py%3Fsok%3Ddatum%26svar%3D26089&sv.url=12.c17e514db30bb2a810ea. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]