Den civila rangtabellen i Ryssland 1917

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Den civila rangtabellen (originalet)
Ett verkligt statsråd i början på 1800-talet.
Ett kollegieråd i poststyrelsen, 1810-talet.
Rangklass (класс) Civil rang (чины статские) Hovrang (чины придворные) Tilltal av underordnade
I Канцлер (Kansler)
Действительный тайный советник 1-го класса (Verkligt geheimeråd första klassen)
- Его/Ваше высокопревосходительство (Ers Högexcellens)
II Действительный тайный советник (Verkligt geheimeråd) Обер-камергер (Överkammarherre)

Обер-гофмаршал (Överhovmarskalk)
Обер-шталмейстер (Överhovstallmästare)
Обер-егермейстер (Överhovjägmästare)
Обер-гофмейстер (Överhovmästare)
Обер-шенк (Överhovskänk)
Обер-церемониймейстер (Överceremonimästare)

III Тайный советник (Geheimeråd)

Гофмаршал (Hovmarskalk)
Шталмейстер (Hovstallmästare)
Егермейстер (Hovjägmästare)
Гофмейстер (Hovmästare)
Обер-форшнейдер (Överhovförsnidare)

Его/Ваше превосходительство (Ers Excellens)
IV Действительный статский советник (Verkligt statsråd) Камергер (Kammarherre)
V Статский советник (Statsråd) Церемониймейстер (Ceremonimästare) Его/Ваше высокородие (Ers Högborenhet)
VI Коллежский советник (Kollegieråd) Камер-фурьер (Kammarfurir)
Его/Ваше высокоблагородие (Ers Högvälborenhet)
VII Надворный советник (Hovråd) -
VIII Коллежский асессор (Kollegieassessor) Гоф-фурьер (Hovfurir)
IX Титулярный советник (Titulärråd) - Его/Ваше благородие (Ers Välborenhet)
X Коллежский секретарь (Kollegiesekreterare) -
XI - Камер-юнкер (Kammarjunkare)
XII Губернский секретарь (Guvernementssekreterare) -
XIII - -
XIV Коллежский регистратор (Kollegieregistrator) -

1917 utdelades de civila rangklasserna 11 och 13 inte längre.

Källa: Lennart Kjellberg, Den klassiska romanens Ryssland, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1964.

Se även[redigera | redigera wikitext]