Den svenska solidaritetsförklaringen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Solidaritetsförklaringen är en doktrin för Sveriges säkerhetspolitik, fastställd av Sveriges riksdag under regeringen Reinfeldt. Sverige åtar sig att medverka i EU:s säkerhetspolitik enligt Lissabonfördraget, och Partnerskap för fred.[1] Enligt förklaringen kan Sverige ge militärt stöd till ett grannland, eller ta emot stöd från andra länder.[2]

Fördraget om Europeiska unionen[redigera | redigera wikitext]

Solidaritetsförklaringen baseras på artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen. Punkten infördes genom Lissabonfördraget och lyder:

"7. Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.

Åtagandena och samarbetet på detta område ska vara förenliga med åtagandena inom Nordatlantiska fördragsorganisationen, som för de stater som är medlemmar i denna också i fortsättningen ska utgöra grunden för deras kollektiva försvar och den instans som genomför det."

Denna solidaritetsförklaring gäller alla medlemsländer i EU, även om den andra meningen anses ge neutrala stater viss rätt avstå från principen. Den sista meningen anses ge Natos principer företräde, bland annat att bara i undantagsfall och begränsat stötta icke-medlemsländer i Nato.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sven Tolgfors. ”Den svenska solidaritetsförklaringen”. Regeringskansliet. Arkiverad från originalet den 8 maj 2015. https://web.archive.org/web/20150508162651/http://www.regeringen.se/sb/d/9497/a/138094. 
  2. ^ http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/KU-anmalningar/Ministerstyre-av-Forsvarsdepar_GYA129CE15/
  3. ^ Solidaritetsförklaringen – en gummiparagraf att inte lita på, Mats Björkenfeldt