Dendrologi

Från Wikipedia

Dendrologi (av grekiska dendron δένδρον = "träd" och logos λόγος = "lära"/"ord") är den vetenskap som studerar de vedartade växterna, träd och buskar. Det finns ingen skarp gräns mellan växttaxonomi och dendrologi. Se vidare Dendrokronologi.

Bladform är ett vanligt sätt att identifiera träd.