Determinism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Determinism är ett begrepp som används inom bland annat filosofi, matematik och områden där matematik tillämpas, och som innebär att något är förutbestämt.

Filosofi[redigera | redigera wikitext]

Determinism är en världsåskådning som menar att på samma sätt som naturen är orsaksbestämd, är människans vilja orsaksbestämd. I frågan om den fria viljans existens finns två deterministiska ståndpunkter. Hård determinism, liksom fatalism, menar att den fria viljan är en illusion, eftersom vi i varje given situation inte kunde ha handlat på ett annat sätt än vi gjorde. Kompatibilism menar istället att determinism är förenligt med den fria viljan och att människans frihet är en fråga om grader. När vi handlar under frånvaro av yttre och inre tvång, är vi mer fria än annars.

Hård determinism postulerar en bestämd framtid; framtiden har en viss bestämd existens. Kompatibilism postulerar att framtiden är ett begrepp som inte existerar. Ur detta följer sedan att framtiden är obestämd och att valmöjligheterna, förmågan att handla, i ett deterministiskt universum då följaktligen är likställda med ett indeterministiskt dito.

Deterministiskt system[redigera | redigera wikitext]

Ett system kallas deterministiskt om man med god noggrannhet kan förutsäga dess framtida uppträdande endast med hjälp av en uppsättning kända parametrar. Det kan gälla fysikaliska såväl som biologiska eller ekonomiska system. Ett exempel är projektilbanor. Om man har kunskap om utgångshastighet, utgångsriktning och vind kan man med god noggrannhet förutsäga vilken bana en projektil kommer att följa.

De flesta i verkligheten förekommande deterministiska system har en tendens att spåra ur med tiden, det vill säga resultatet avviker mer och mer från förutsägelsen. Det beror på att det alltid finns en viss osäkerhet i mätnoggrannheten, för utgångstillståndet, sambanden inom systemet samt ett antal okända eller felbedömda faktorer som också påverkar systemet.

För att få bukt med detta har man i många tekniska system infört återkoppling istället för att på deterministisk grund tillämpa öppen styrning.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]