Deviation

Från Wikipedia

Deviation kan syfta på:

  • Magnetisk deviation – den avvikelse i den magnetiska nordriktningen som en magnetisk kompass visar ombord på till exempel ett fartyg eller ett flygplan
  • Deviation (radioteknik) – ett begrepp inom radioteknik och avser den maximala avvikelsen av bärvågsfrekvensen vid frekvensmodulering
  • Standarddeviation – ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population