Diboran

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Diboran
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn Diborhexahydrid
Kemisk formel B2H6
Molmassa 27,67 g/mol
Utseende Färglös gas
CAS-nummer 19287-45-7
SMILES [H][B]1([H])[H][B]([H])([H])[H]1
Egenskaper
Densitet 1,2 g/cm³
Löslighet (vatten) Hydrolys
Smältpunkt -165,5 °C
Kokpunkt -92,4 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
Mycket giftig Mycket giftig
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
4
3
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Diboran är en kemisk förening bestående av bor och väte. Vid rumstemperatur är den en färglös gas med kväljande sötaktig lukt. Diboran blandar sig lätt med luft och bildar en explosiv blandning. I fuktig luft kan blandningen spontandetonera.

Molekylstruktur[redigera | redigera wikitext]

Diboranmolekylen består av två boratomer med vardera två väteatomer med normala kovalent bindningar samt två väteatomer mellan boratomerna. De sistnämnda två väteatomerna och boratomerna har en valenselektron var, tillsammans fyra elektroner, som skapar en cirkulär bindning liknande den som finns i aromatiska kolväten.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Industriell framställning sker genom reduktion av bortrifluorid eller bortriklorid med en annan metallhydrid:

För småskalig framställning för laboratoriebruk så är oxidation av borhydridsalt en lämpligare metod:

Användning[redigera | redigera wikitext]

Diboran används som raketbränsle, vulkaniseringsmedel för gummi samt som katalysator för polymerisation av kolväten. Det är också ett mellansteg vid tillverkning av kemiskt ren bor för dopning av halvledare.