Didache

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Didache eller De tolv apostlarnas lära, även Herrens lära genom de tolv apostlarna till folken (grekisk titel: Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων) är en anonym tidig kristen skriftkoine-grekiska. Den dateras vanligen till cirka år 100,[1] men den kan härstamma från cirka 40-60[2] i Israel eller Syrien. Skriften återupptäcktes 1873 av den grekisk-ortodoxe metropoliten Philotheos Bryennios, som dock väntade till 1883 med att publicera manuskriptet.[3]

Didache räknas bland de apostoliska fäderna och kan delas upp i fyra delar: först en moralisk undervisning, kallad de två vägarna (livets väg och dödens väg), därefter följer liturgiska föreskrifter rörande dopet, fastan, bönen och nattvarden. Den tredje delen behandlar det övriga kyrkliga livet, hur man ska ta emot apostlar och profeter, hur man ska fira gudstjänst och välja biskopar och diakoner. Den avslutande delen har en eskatologisk prägel och uppmanar till vaksamhet inför Kristi återkomst.[4]

I Didache 8:2 finns en version av Herrens bön med och vissa menar att Didaché citerar Matteusevangeliet 6:9-13; i så fall är det för första gången traditionen nämns om att be Fader vår tre gånger dagligen. I så fall är också detta citat troligen det äldsta kända citatet av Nya Testamentet. Det är dock omdiskuterat om Didache bygger på muntliga eller skriftliga källor. Beroende på när man daterar skriften dras det olika slutsatser kring detta.

De som förespråkar en tidigare datering brukar peka på att skriften inte tycks kännas vid en mera utarbetad hierarki vad gäller roller i församlingen (präst, biskop etc.) och att Didache inte verkar ha någon vetskap eller påverkan från Paulus skrifter.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Nationalencyklopedin - uppslagsordet "Didache"
  2. ^ John A. T. Robinson, Redating the New Testament (SCM Press 1976)
  3. ^ Draper, Jonathan (2006), ”The Apostolic Fathers: The Didache” i The Expository Times, Vol 117:5, London: Sage Publications
  4. ^ Beskow, Per (1992), "Didaché", i Andrén, Olof och Beskow Per, De apostoliska fäderna, Stockholm: Verbum