Difosgen

Från Wikipedia
Difosgen
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnDifosgen
Övriga namnTriklormetylklorformiat
Kemisk formelC2O2Cl4
Molmassa197,82 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer503-38-8
SMILESClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Egenskaper
Densitet1,64 g/cm³
Löslighet (vatten)Hydrolys
Smältpunkt-57 °C
Kokpunkt127,5 °C
Faror
Huvudfara
Mycket giftig Mycket giftig
NFPA 704

0
4
1
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Difosgen är en organisk förening med formeln C2O2Cl4.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Difosgen är mycket giftigt och har egenskaper som liknar fosgen, men den är lättare att hantera eftersom den är i vätskeform. Vid 300 °C eller vid kontakt med kol sönderfaller det till fosgen. Vid kontakt med vatten eller vattenånga bildas saltsyra.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Difosgen framställs genom att låta metylformiat kloreras av klorgas under inverkan av UV-ljus.

Det kan också framställas av klormetylformiat som bildas av fosgen och metanol.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Difosgen framställdes ursprungligen under första världskriget för att användas som stridsgas.

Idag används det inom organisk syntes för att omvandla aminer till isocyanater och karboxylsyror till syraklorider.

Se även[redigera | redigera wikitext]