Diligens

Från Wikipedia
Version från den 6 november 2013 kl. 19.18 av Averater (Diskussion | Bidrag) (tog bort påstående som saknat källa länge)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För filmen från 1939, se Diligensen.
Schweizisk diligens

En diligens är ett transportmedel för passagerare och mindre gods som främst användes under 1700-talet och första halvan av 1800-talet för reguljär linjetrafik mellan orter och drogs av hästar. Fordonet utvecklades ur de vagnar som från 1500-talet blev vanliga i Europa på långlinjer mellan städer, och som transporterade både personer och gods. Under 1600-talet utvecklades trafiken med dels bekvämare upphängd vagnskorg (carrosse), med statlig postbefordran vilket ökade precisionen och organisationen av linjenätet och med täta hästväxelstationer för att höja hastigheten (jfr. franska "Voiture de diligence" -- "punktlig vagn"). I Europa nådde diligensväsendet sin topp i början av 1800-talet sedan vägnätet förbättrats, särskilt i England och Frankrike. I Sverige förekom egentlig diligenstrafik först 1791, men vagnarna kallades i Sverige länge forvagn. Postdiligenser förekom i Sverige 1831–1888, och namnet levde kvar i Postens diligenstrafik som bedrev gods- och persontrafik med buss 1923–1991.

Diligenstrafik etablerades emellertid i många delar av världen, till exempel i Nordamerika i slutet av 1700-talet. Diligenstrafiken i Europa och i USA:s östkuststater ersattes med järnväg redan under mitten av 1800-talet, och diligenserna trängdes då undan till särskilt bergiga områden där järnvägarna dröjde, till exempel Schweiz där sista diligensvagn togs ur trafik först 1960.

Trafiken fortsatte samtidigt att utvecklas i nybyggarområden i världen. Det gällde i USA:s "Wild West" Vilda västern som diligenser ofta associeras med i dag på grund av westernfilmer. Här hade diligenserna en höjdpunkt mellan 1850 och 1890, innan järnvägarna tog över även här. De typiska "filmdiligenserna" är de så kallade "thorowbrace-coaches" tillverkade av Abbot & Downing i Concord, New Hampshire från 1830-talet -- även kallade "Concord coaches".

Ibland benämns prärievagn eller andra större hästvagnar felaktigt som diligens.

Se även

Externa länkar