Direktivet om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Europeiska flaggan Europeiska unionens direktiv
Direktiv 2012/13/EU
Redingrättigheterna
(Text av betydelse för EES)
Utfärdat av Europaparlamentet, rådet
Rättslig grund art. 82, 294 FEUF[1]
Offentliggjort i EUT L 142 2012
Celexnummer 32012L0013
Juridiskt bindande ja, med direkt effekt
Utfärdat 2012-05-22
Ikraftträdande 2012-06-21
Tillämpningsdatum 2014-06-02
Annan lagstiftning
Utgör en del av sekundärrätten
Status: Gällande unionsrätt
Direktivet är uppkallat efter Viviane Reding.

Direktivet om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden, även känt som Redingrättigheterna efter kommissionären Viviane Reding och formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden, är ett av Europeiska unionens direktiv utfärdat den 22 maj 2012 och offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning den 1 juni 2012. Direktivet trädde i kraft den 21 juni 2012 och genomfördes i medlemsstaterna den 2 juni 2014.[2]

Direktivet innefattar bestämmelser kring införandet av en europeisk Mirandavarning. Det syftar till att harmonisera och garantera rättighetsinformationen till alla brottsmisstänkta inom Europeiska unionen. Direktivet innehåller också bestämmelser om rättighetsinformationen i samband med en europeisk arresteringsorder.

Territoriellt tillämpningsområde[redigera | redigera wikitext]

Direktivet är fullt bindande för Europeiska unionens medlemsstater, utom Danmark. Irland och Storbritannien var inte förpliktade enligt Europeiska unionens fördrag att binda sig vid direktivet, men har valt att göra så och kommer därför att vara bundna vid att implementera och följa direktivet. Eftersom Danmark står utanför samarbetet inom området med frihet, säkerhet och rättvisa omfattar direktivet inte landet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen”. EGT C 325, 24.12.2002, s. 33-184. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/sv/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_SV.pdf. 
  2. ^ ”Artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden”. EUT L 142, 1.6.2012, s. 6. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:SV:PDF. 
Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.