Disciplin

Från Wikipedia
Version från den 12 april 2017 kl. 20.17 av Brisevs (Diskussion | Bidrag) (Uppdaterat referens)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Disciplin[1] (från latinets disciplina - uppfostran, handledning, som i sin tur kommer från discipulus - lärjunge, elev[2]) uppfattas som synonymt med upprätthållande av ordning och regelföljande. Det kan också vara en beteckning för en vetenskapsgren alternativt en sportgren.

I militära sammanhang avses med disciplin att en trupp eller en enskild soldat följer givna order eller instruktioner. Till exempel används sådana begrepp som ljud- och ljusdisciplin eller signaldisciplin. Sociologer och andra samhällsforskare har ofta pekat på militär disciplin som en föreblid för organiseringen av moderna sociala institutioner. Militär disciplin är dock inte något historiskt entydigt.[3]

Disciplin kan vidare beteckna en personlig egenskap. En disciplinerad person uppfyller sina åtaganden och handlar i enlighet med sin föreställning om vad som är bäst att göra, även då ett sådant handlande medför ett obehag på kort sikt. Denna egenskap betraktas av många som en eftertraktansvärd dygd.

Inom universitetsvärlden betyder disciplin ett universitetsämne som bygger på vetenskaplig forskning och metodik. Ordet disciplin antyder också att ämnet är avgränsat från andra universitetsämnen och att vissa frågeställningar renodlas.

Se även

Källor

  1. ^ Svenska Akademiens ordbok: Disciplin
  2. ^ Svenska Akademiens ordbok: Discipel
  3. ^ Borell, Klas. 1989. Disciplinära strategier. Stockholm/Uppsala: Almqvist & Wiksell International