Diskrimineringsombudsmannen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Logo-Diskrimineringsombudsmannen.png
Departement Arbetsmarknadsdepartementet
(tidigare Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Ledning Myndighetschef
Kommun Stockholm
Län Stockholm
Organisationsnr 202100-6073
Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg
Instruktion SFS 2008:1401
Webbplats www.do.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Tidigare sorterade myndigheten under Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Myndigheten utövar tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Utöver de uppgifter som Diskrimineringsombudsmannen har enligt den lagen ska myndigheten verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter avseende samtliga sju diskrimineringsgrunder.[1]

Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsområde

  1. informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer,
  2. följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer,
  3. följa forsknings- och utvecklingsarbete,
  4. hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering, och
  5. ta initiativ till andra lämpliga åtgärder[2]

DO inledde sin verksamhet den 1 januari 2009. Myndigheterna Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) avvecklades i samband med inrättandet av DO.

2009 utsågs den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Katri Linna till diskrimineringsombudsman. Efter hård kritik från flera håll beslutade regeringen den 1 februari 2011 att förflytta Katri Linna till en tjänst inom Regeringskansliet[3].

Den 23 juni 2011 utsåg regeringen Agneta Broberg till DO. Förordnandet gäller mellan den 1 oktober 2011 och den 30 september 2017.[4]

I december 2016 tog DO beslut om att diskrimineringslagen kan i vissa fall upphävas av religiösa eller kulturella skäl då man godkände könssegregerade badtider i offentliga simhallar.[5]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ 1 § lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen.
  2. ^ https://lagen.nu/2008:568#P3
  3. ^ http://regeringen.se/sb/d/14203/a/160188
  4. ^ http://www.regeringen.se/sb/d/14747/a/171561
  5. ^ ”DO: Kvinnotider i simhallen kan vara okej”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=6588369. Läst 15 december 2016.