Distributionsvolym

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skenbar distributionsvolym är ett farmakokinetiskt begrepp som syftar på den hypotetiska volym ett läkemedel upptar efter att det administrerats oralt eller på annat sätt, samt sedan jämvikt av läkemedlet mellan vävnader och plasma inställt sig. Distributionsvolymen beror på läkemedlets polaritet respektive lipofilicitet. Matematiskt definieras skenbar distributionsvolym som:

Där är massan läkemedel som administrerats och är plasmakoncentrationen av läkemedlet vid jämvikt. Ett fettlösligt läkemedel ger en större distributionsvolym, medan mer vattenlösliga läkemedel ger en högre plasmakoncentration och därmed minskar distributionsvolymen.

Hög distributionsvolym kan således sägas spegla en hög distribution av läkemedlet från plasma till övrig vävnad. Detta inses genom att kvoten blir hög då plasmakoncentrationen är låg vid en given massa läkemedel, .