Dodekan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Dodekan
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn Dodekan
Kemisk formel C12H26
Molmassa 170,3348 g/mol
Utseende Färglös vätska
CAS-nummer 112-40-3
SMILES CCCCCCCCCCCC
Egenskaper
Densitet 0,75 g/cm³
Löslighet (vatten) Olöslig
Smältpunkt -9,6 °C
Kokpunkt 216 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

2
1
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Dodekan är ett mättat kolväte, en alkan, med 12 kolatomer och summaformeln C12H26. Det finns 355 isomerer av dodekan med samma summaformel. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar dodekan kolvätet med ogrenad kolkedja, det vill säga 12 kolatomer på raken. Dess kokpunkt är 216,2 °C.