Dodekan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dodekan
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namnDodekan
Kemisk formelC12H26
Molmassa170,3348 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer112-40-3
SMILESCCCCCCCCCCCC
Egenskaper
Densitet0,75 g/cm³
Löslighet (vatten)Olöslig
Smältpunkt-9,6 °C
Kokpunkt216 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

2
1
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Dodekan är ett mättat kolväte, en alkan, med 12 kolatomer och summaformeln C12H26. Det finns 355 isomerer av dodekan med samma summaformel. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar dodekan kolvätet med ogrenad kolkedja, det vill säga 12 kolatomer på raken. Dess kokpunkt är 216,2 °C.