Domkrets

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Domkrets benämnes det territorium inom vilket en viss domstol har jurisdiktion (och alltså normalt är rätt forum).

Domkretsar i Sverige

Tingsrätterna

En svensk tingsrätts domkrets (geografiska ansvarsområde) kallas domsaga.

Hovrätterna

En svensk hovrätts domkrets omfattar domsagorna för de tingsrätter som lyder under hovrätten.

Förvaltningsrätterna

I Sverige ersatte 12 förvaltningsrätter de 23 länsrätterna från den 15 februari 2010. Sveriges länsrätter hade domkretsar som i de flesta fall motsvarade länen. Undantaget från huvudregeln var Västra Götalands län, där fanns Länsrätten i Göteborg, Länsrätten i Mariestad och Länsrätten i Vänersborg, vars domkretsar i huvudsak motsvarade de tre tidigare länen Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län respektive Älvsborgs län. De södra delarna av det tidigare Skaraborgs län som vid bildandet av Västra Götalands län överfördes till Jönköpings län, tillhörde emellertid fram till februari 2010 domkretsen för Länsrätten i Jönköpings län.

Kammarrätterna

Sveriges fyra kammarrätter har domkretsar motsvarande länsrätternas domkretsar enligt följande.

Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen

Sveriges två högsta domstolar, Högsta domstolen som allmän domstol och Högsta förvaltningsdomstolen som allmän förvaltningsdomstol, har domkretsar som omfattar hela landet.

Se även