Double Disc Court

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Double Disc Court eller DDC är en tävlingsgren inom frisbeesport.

Två dubbelpar försvarar var sin plan/ruta på 13x13 meter. De båda rutorna är skilda av ett 17 meter långt dött område. Två discar är i spel hela tiden, vilket kräver utvecklad simultanförmåga av spelarna.

För att motverka orättvisa vindförhållanden byter man sida var 5:e spelad poäng.

Ett poäng fås då frisbeen landar i motståndarnas ruta, då motståndarna tappar en frisbee samt när motståndarna missar rutan med ett kast.

Två poäng erhålls vid en s.k. dubbel, d.v.s. när motståndarparet rör vid båda frisbeena samtidigt. Man spelar antingen i ett set till 21 (vanligt i grundomgångar), eller i 3 set till 15 (vanligt i semifinaler och final).