Dumnorix

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dumnorix

Dumnorix, (Dubnoreix på mynt), var en romfientlig agitator i Gallien, motståndare till Julius Caesar. Han var bror till druiden Divitiacus. Dumnorix var ledare över den keltiska stammen haeduerna under det första århundradet f.Kr. Han var emot en allians med romarna, särskilt Julius Caesar.

Dumnorix sades, tillsammans med Orgetorix från helvetiierna och Casticus från sequanierna, konspirerat för att kunna etablera ett galliskt triumvirat. För att stärka alliansen lät Orgetorix Dumnorix gifta sig med hans dotter. Konspirationen upptäcktes och stoppades.

58 f.Kr.[redigera | redigera wikitext]

Under år 58 f.Kr., Caesars första år vid makten, utnyttjade Dumnorix sitt inflytande för att övertala sequanierna att låta helvetiierna flytta genom deras område. Caesar motsatte sig detta och krävde att haeduerna, som var allierade med Rom, skulle förse hans trupper med spannmål, men det inträffade inte. Liscus, som var haeduernas vergobretus avslöjade att Dumnorix, som var mycket populär och hade stort inflytande, var ansvarig för att förnödenheterna inte kom till romarna. Caesar upptäckte även att Dumnorix hade kommenderat en kavallerienhet som haeduer sänt, men som hade flytt. Eftersom Dumnorix var bror till druiden Divitiacusm som hade en god relation Caesar och Rom, så slapp han något allvarligt straff och sattes istället under bevakning.

54 f.Kr.[redigera | redigera wikitext]

Dumnorix fortsatte dock att skapa problem och år 54 f.Kr. var han en av de galliska ledare som Caesar föreslog att han skulle ta med sig som gisslan under deras andra fälttåg till Britannien, eftersom han var orolig att de skulle skapa problem under hans bortavaro. Dumnorix vädjade att han borde få slippa att följa med på grund av rädsla för havet samt religiösa förpliktelser. När detta misslyckades hävdade han att Caesar hade för avsikt att döda dem allihop utom synhåll för deras folk. Slutligen lyckades han fly från Caesars lägerplats tillsammans med det haeduiska kavalleriet. Caesar skickade resten av kavalleriet efter honom. Dumnorix dödades, skrikandes att han var "en fri man, och medborgare i en fri stat". Resten av det haeduiska kavalleriet återvände i Caesars tjänst.

Namn[redigera | redigera wikitext]

Hans namn, som andra galliska namn (Orgetorix, Vercingetorix), innehåller suffixet rix som etymologiskt hör samman med det latinska ordet rex och det germanska Reich, som tyder på att det är ett aristokratiskt suffix. Dumno- betyder "värld", så namnet kan uttydas som "Världens kung".

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är en översättning från engelskspråkiga Wikipedia där anges följande referenser: