Dunka

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dunka är ett svenskt kortspel som spelas med två vanliga 52-korts kortlekar med fyra jokrar. Det påminner om många andra spel såsom Gin rummy och Femhundra.

Regler[redigera | redigera wikitext]

Sex olika spelomgångar[redigera | redigera wikitext]

Spelet spelas i sex spelomgångar och går ut på att efter sjätte spelomgången ha så få poäng som möjligt.

De sex spelomgångarna är:

 1. 2 trissar
 2. 1 triss och 1 fyrstege
 3. 2 fyrstegar
 4. 3 trissar
 5. 3 trestegar
 6. 2 trissar och 1 fyrstege med direkt utgång.

Varje spelomgång går ut på att samla det antal trissar (tre kort av samma valör) eller trestegar/fyrstegar (flush - stege i samma färg) som anges i respektive spelomgång.

Spelet startar[redigera | redigera wikitext]

Korten blandas och given delar ut tio kort till varje spelare. Talongen läggs mitt på bordet och given slår upp det översta kortet. Given ger slutligen varje spelare ett elfte kort.

Därefter sakar varje spelare, i tur och ordning var sitt kort på högen.

Förhand tar nu upp ett kort ur talongen eller från högen och väljer därefter ett kort att saka på högen. Tagandet fortsätter därefter i tur och ordning medsols.

Lägga ut på bordet[redigera | redigera wikitext]

När en spelare samlat ihop det som spelomgången anger, exempelvis två trissar i spel 1, får denne efter att ha tagit upp ett kort från talongen lägga ut på bordet. Endast det som spelomgången anger får läggas ut. En triss eller en trestege/fyrstege får dock vara längre än det grundantal som anges.

I första spelomgången "2 trissar" får varje spelare alltså lägga ut bara 2 trissar, dessa får dock omfatta fler än tre kort (exempelvis fem kungar).

Varje spelare avslutar sin tur med att saka ett kort till högen.

Lägga ut på andras utlagda kort[redigera | redigera wikitext]

Efter att en spelare själv lagt ut på bordet får denna bygga på motspelarnas utlagda kort för att minska sitt antal kort på handen.

Om motståndaren har en fyrstege med hjärter fyra, fem, sex och sju kan man alltså lägga hjärter tre eller hjärter åtta på motståndarens stege.

Att "dunka" för att få ett sakat kort[redigera | redigera wikitext]

Om en spelare som inte är i tur vill ha det sist sakade kortet från högen "dunkar" personen i bordet och får då ta kortet tillsammans med ett straffkort. Om flera spelare "dunkar" har den som sitter närmast i tur först rätt till kortet (med straffkort). Det är alltså inte den som dunkar först som får kortet.

Den som sitter direkt på tur har alltid först rätt till det sakade kortet (utan straffkort).

Jokrarna[redigera | redigera wikitext]

Jokrarna (man kan även välja att utse 2:orna till jokrar) kan anta värde och valör för valfritt kort.

I en fyrstege från hjärter fyra till hjärter sju kan jokern till exempel vara hjärter sex.

För jokrar gäller ett antal speciella regler:

 • Jokrar får inte sakas.
 • Jokrar får endast läggas på de egna utlagda korten.
 • En joker som är utlagd till en triss eller trestege/fyrstege tillhör sin utlagda triss eller stege under hela spelomgången.
 • En utlagd triss eller trestege/fyrstege måste bestå av merparten riktiga kort. I en triss (som består av tre kort) får det alltså bara finnas en joker. Om trissen så småningom blir fem kort kan den exempelvis innehålla två jokrar.
 • En joker som är del av en trestege/fyrstege får ersättas av det verkliga kort som jokern representerar. Den som ersatt jokern väljer då om jokern skall bygga uppåt eller neråt i stegen. En fyrstege med hjärter fyra, hjärter fem, joker och hjärter sju får alltså ersättas av hjärter sex varvid jokern istället representerar hjärter tre eller hjärter åtta beroende av vad spelaren väljer.

Spelomgången avslutas - poängräkning[redigera | redigera wikitext]

En spelomgång avslutas då en av spelarna inte har några kort kvar.

Övriga spelare räknar då hur många poäng återstående kort på handen är värda.

 • Jokrar 25 poäng
 • Ess 15 poäng
 • Tior 10 poäng
 • Klädda kort 10 poäng
 • Övriga kort 5 poäng

Sista spelet[redigera | redigera wikitext]

Sista spelomgången skiljer sig från de fem först på så sätt att endast en person kan lägga ut varvid spelomgången är slut.

Det kort som tas från talongen skall passa in för att bilda två trissar och en fyrstege utan att något kort behöver sakas.

En spelare som har triss i kungar, triss i åttor och en fyrstege med hjärter fyra, fem, sex och sju tar ett kort i talongen som är en fjärde kung. Spelaren har nu en triss, ett fyrtal och en fyrstege som kan läggas ut utan att saka ett kort på högen. Omgången är slut.

Vinnare[redigera | redigera wikitext]

Vinnare är den som efter de sex spelomgångarna har minst antal poäng.