Dynamometer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Dynamometer eller fjädervåg är ett mätinstrument för storheten kraft, vanligen graderad i enheten N (Newton). En enkel dynamometer består av en skruvformad fjäder där en eller två papphylsor är graderade och visar kraften i förhållande till hur mycket fjädern dragits ut av den kraft som skall mätas. Ett exempel på dynamometer kan vara en fiskvåg där graderingen är i kilogram. Andra utföranden på dynamometrar är vanliga i skolornas fysiksalar. I dagligt bruk sätter man ofta likhetstecken mellan ett kilogram och tio Newton.