EG-nummer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

EG-nummer är ett unikt referensnummer i en förteckning över kemiska ämneninre marknaden. Förteckningen är en kombination av tre listor: European Chemical Substances Information System (Einecs), European List of New Chemical Substances (Elincs) samt No Longer Polymers List (NLP).

Einecs[redigera | redigera wikitext]

Einecslistan omfattar ämnen som förekom inom EG under tiden 1971-01-01 – 1981-09-18. Posterna förses med ett referensnummer i serien 200–001–8 och uppåt. Listan innehåller mer än 100 000 poster.

Elincs[redigera | redigera wikitext]

Elincslistan upptar nya föranmälda ämnen och numreras i en serie 400–010–9 och uppåt. Vid sekelskiftet 2000 upptog listan drygt 4 000 poster och växer efter hand som nya ämnen kommer.

NLP[redigera | redigera wikitext]

NLP-listan upptar ämnen som i tidsperioden 1981-09-18 – 1993-10-31 ansågs vara polymerer, men som därefter inte längre betraktas som polymerer.

Kontrollsiffra[redigera | redigera wikitext]

EG-numret består av 6 siffror uppdelade i två grupper om 3, varefter följer en enkel siffra:

N1N2N3–N4N5N6–R.

Siffrorna N1 … N6 bildar det egentliga registreringsnumret; R är en kontrollsiffra. Gruppindelningen har ingen annan betydelse än att underlätta läsningen.

Kontrollsiffran beräknas enligt följande formel:

Här är Q heltalsdelen, när man utfört divisionen, och R/11 ger decimaler, om man fortsätter divisionen. Man bortser nu från Q och tar resten R som kontrollsiffra. Matematiskt fungerar det så att om det skulle uppstå ett skrivfel i det 6-siffriga talet, så stämmer inte kontrollsiffran, när man tillämpar formeln.

Vissa sexsiffriga tal kan ge en kontrollsiffra = 10, men dessa tal används inte som EG-nummer, varför kontrollräkning alltid ska ge ett en-siffrigt resultat.

Exempel: Litiumkarbonat har EG-nummer 209–062–5. Kontrollräkning enligt formeln ger

Kontrollsiffran beräknas till 5, alltså är det inget skrivfel i 209–062.

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.