Ecklesiastikexpeditionen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ecklesiastikexpeditionen, inrättad 1789, var en av Gustav III inrättad statsexpedition för handläggningen av de kyrkliga ärendena, vilka förut tillhört civilexpeditionen.

Denna första Ecklesiastikexpedition indrog dock redan 1793, och civilexpeditionen övertog åter dess uppgifter. Genom 1809 års kansliordning återupplivades Ecklesiastikexpeditionen med något vidgat verksamhetsområde (undervisningsväsen, sjuk- och fattigvård med mera) och ägde därefter bestånd till 1840, då det i samband med departementalreformen ombildades till ecklesiastikdepartementet.

Källor