Ekvipartitionsprincipen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ekvipartitionsprincipen, är en allmän formel inom klassisk statistisk mekanik som beskriver att sambandet mellan temperaturen hos ett system och dess genomsnittliga energi är ½kBT per frihetsgrad, där kB är Boltzmanns konstant=1,38 x 10-23 J/K och T är temperaturen. Ursprungsidén med ekvipartitionsprincipen var att i termisk jämvikt fördelas energin lika mycket över systemets olika frihetsgrader.