Elasticitet (ekonomi)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här artikeln handlar om begreppet elasticitet inom nationalekonomin. För begreppet elasticitet inom fysiken, se elasticitet.

Inom nationalekonomin är elasticitet ett begrepp som beskriver hur en förändring av en ekonomisk variabel påverkas av en annan variabel. Elasticiteten definieras som förhållandet mellan de procentuella förändringarna i respektive variabel.

Beroende på vilka variabler som studeras får man olika typer av elasticiteter:

  • Priselasticitet (egentligen efterfrågans priselasticitet) beskriver förhållandet mellan efterfrågan på en vara och varans pris. Priselasticiteten är normalt en negativ siffra.
  • Korselasticitet beskriver förhållandet mellan efterfrågan på en vara och priset på en annan vara.
  • Inkomstelasticitet beskriver förhållandet mellan efterfrågan på en vara och köparnas inkomster.
  • Utbudselasticitet (egentligen utbudets priselasticitet) beskriver förhållandet mellan utbudet på en vara och varans pris.

Matematisk beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Om man betecknar den påverkade variabeln med y och den påverkande variabeln med x, studerar man alltså hur funktionen varierar då x varierar. "Y:s x-elasticitet" kan då skrivas

Om man låter gå mot noll får man punktelasticiteten:

Man kan visa att elasticiteten också kan formuleras som

Elasticitetens egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Värdet på elasticiteten avgör hur starkt beroendet mellan variablerna är och på vilket sätt en förändring i den ena variabeln förändrar den andra. Ett stort värde betyder att en liten förändring av x ger en stor förändring av y. Ett negativt värde betyder att vid en ökning av variabel x minskar variabeln y.

Värdet på Förhållandet mellan x och y Effekt
y är fullständigt oelastisk y reagerar inte vid en förändring av x
y är oelastisk y förändras förhållandevis mindre än x
y är enhetselastisk y förändras lika mycket som x
y är elastisk y förändras förhållandevis mer än x
y är fullständigt elastisk Minsta förändring i x påverkar y oändligt mycket

Observera att elasticitetens värde och egenskaper mycket väl kan variera beroende värdet av x. Ofta är y elastisk för vissa x-värden och oelastisk för andra. För ett visst x-värde är då y enhetselastisk.

En speciell situation är att elasticiteten är konstant för alla x-värden. Detta gäller till exempel om